Debatt Publicerad 13:23, 20 september 2021

• "Vi menar att meningsskiljaktigheten kan ske sakligt och med värdighet", skriver företrädare för Majoritet för Värmdö

Meningsskiljaktigheter är en av grunderna till vad som utgör en demokrati. Vårt styrsystem bygger på representativ demokrati och majoritetsbeslut. Det betyder att det åligger den styrande majoriteten att ta ansvar och leda arbetet med utvecklingen av vår välfärd och alla dess utmaningar. Lika viktig är oppositionens roll i en demokrati. Dess arbete ska vara hack i häl på den styrande majoriteten, genom granskningar, ifrågasättanden av olika förslag och lösningar eller uteblivna sådana. Utan opposition är vi ingen demokrati.

Därför är den rådande utvecklingen inom S i Värmdö bekymmersam. Istället för ifrågasättande av sakpolitiken möts vi av personangrepp på politiska företrädare. Under mandatperioden har flera personangrepp på majoritetens förtroendevalda lanserats. Under förra veckan passerade de ännu en gräns med ett angrepp mot hela lokaldemokratin genom att kräva att M ska byta ut sin främsta företrädare. Det är varken förenligt med demokratiska grunder eller värdigt ur ett medborgerligt perspektiv att lägga sig i andra partiers interna val.

De senaste personangreppen är inte bara problematiska för att de skiftar fokus från sak till person, de riskerar även skrämma bort nya engagerade från politiken. Som politiker har man ett stort ansvar att förvalta det förtroende man har fått från kommuninvånarna och partimedlemmarna. Det innebär också att du förväntas vara tillgänglig dygnets alla timmar, 365 dagar om året. Det du gör och det du säger recenseras snabbt på sociala medier och sprids med ljusets hastighet. Det är bra då ingen kommer undan med oegentligheter. 

Men när meningsskiljaktigheter i sakfrågor går över från saklighet till rena personangrepp, så skrämmer vi bort många som är engagerade. Vem vill ställa upp som beslutsfattare när drevet går och fokus läggs på att piska upp en hatisk stämning mot enskilda personer? På vilket sätt främjar det viljan att fler kommuninvånare engagerar sig och gör skillnad i samhället?

Samhället med alla dess utmaningar behöver fler kommuninvånare som engagerar sig i politiken. Ett arbete som startas ideellt och som tar mycket fritid i anspråk. Därför har vi som aktiva politiker även ett ansvar att locka framtidens förtroendevalda. Det gör vi bäst genom att debattera sakfrågor och inte person. Ty, i dag må vi mötas i tidningsrepliker, imorgon ses vi kanske vid ett barnkalas eller föräldramöte i skolan. Vi menar att meningsskiljaktigheten kan ske sakligt och med värdighet — och helt i demokratisk anda.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Kristina Lång, C
Fredrik Snejbjerg, L
Filip Joelsson, MP
Anna Lipinska, KD


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x