FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Debatt

”Pengar får aldrig komma före människors hälsa”

Debatt 14:56 | 26 mars 2019

Replik på debattartikeln ”Därför är Gungviken en bra plats för krossen”, av Carl af Petersens.

Jag tycker inte det är konstigt eller orimligt att människor tar upp kampen när deras familjers livsmiljö hotas att slås i spillror. Alla vi som bor inom den radie från Gungviken som kommer att drabbas av ständigt oljud, hälsovådligt damm, ljusnedsmutsning som tar bort stjärnhimmel de kommande tio åren och därtill berövas en naturupplevelse, är naturligtvis förtvivlade.  

Nej, jag tror inte att vi ”bäddas in i ett moln av damm”. Jag är orolig för osynliga nanopartiklar från kvarts- och stendamm som vi alla kommer att andas in. 
Argumentet om vinsten av korta transporter för oss skattebetalare och för miljön genom lägre utsläpp av avgaser är skrattretande. Skanska äger inte massorna som uppstår i Nacka eftersom upphandlingarna inte är slutförda. Däremot har de sagt att de ska ta emot bergmassor från Katarinaberget och det byggs överallt i Storstockholm, men då är ju inte transporterna längre korta utan längre, till och med kanske långa. Det är svårt att se vilken vinst Nackas skattebetalare gör. Däremot kan jag inte se att avverkning av 45 000 kvadratmeter skog på Gungviksberget genererar några positiva effekter, vare sig skatte- eller miljömässigt. 

Sanningen är att korta lastbilstransporter är avgörande för hur lönsam krossen blir för Skanska. Varje kilometer knaprar på Skanskas vinst. Med mobila krossar som placeras invid verksamheten försvinner ett led av lastbilstransporter och alternativt kan en väsentligt kortare körsträcka ned till Saltsjön minimera utsläppen, så nog finns det alternativ till Gungviken.

I sin anmälan angav Skanska att 75 till 90 lastbilar per dygn ska trafikera platsen, men kompletterar senare och anger 180 lastbilar per dygn. De avser enligt kommunikationsansvarige transporter av bergmassor. Till detta kommer transporter med diesel samt vatten för att tvätta massorna. Det går åt cirka 1 300 liter diesel per dygn. Slutligen har ju inte Skanska sålt allt krossat berg så vem vet i dag vem som köper? Men transporteras därifrån ska det ju så småningom. En logisk slutsats är därmed att det inte rör sig om cirka 200 lastbil-
ar per dygn, utan upp emot det dubbla. En lastbil var fjärde till åttonde minut cirka 40 meter från en förskola och grundskola verkar förfärligt. Första bostadshuset i Fisksätra ligger inte långt bort. Inte konstigt att vi höjer våra röster! 

En erfaren betraktare vet också att antalet namnunderskrifter visar på en folkstorm. Bara en vecka efter Carl af Petersens hånfulla kommentar har vi dessutom nästan fördubblat antalet! 

Carl af Petersens och miljöchefen Enarsson är ense om att Gungviken är en ”angelägen placering”. Att jämställa Skanskas och Erstaviks vinstintressen och kampen för vår livsmiljö är cyniskt. Var och en får göra sin värdering men pengar får aldrig komma före människors liv och hälsa.

Eva Nisser
Ordförande SaltsjöDuvnäs Fastighetsägarförening