Debatt Publicerad 11:07, 06 mars 2021

• "Det är inte rimligt att p-vakter gör nattpass för att bötfälla bilister på tomma parkeringar", skriver debattören 

”Överraskande men inte förvånande!”, sa Carl Bildt efter Olof Johanssons avhopp från regeringen efter beslutet att bygga om Öresundsbron. Och det stämmer in även här.

En p-bot klockan tio på kvällen på den nästan helt tomma parkeringen. Man får stå parkerad fyra timmar. Med en rätt inställd p-skiva. Det som gick snett var att klockan i min automatiska p-skiva, som jag har för att jag så lätt glömmer p-skiveproceduren, hade dragit sig några minuter. Då blev det en kort tidslucka för en observant p-vakt att utfärda en p-bot på 500 kronor. Observant? Hen måste ha gömt sig i sin anonyma bil och slagit till i det korta tidsintervall som uppstod på grund av tidsfelet i p-skivan. Det var ju inte en felparkering, jag stod inte för länge och jag stod inte i vägen för någon. Och så är det i många fall. Kanske i de flesta. Stressade medborgare som glömmer eller slarvar. Det är inte annat än formellt fel. Och det stör inte någon.

Så? Vi måste väl se till att parkeringsregler efterföljs? Ja. Men det som först sticker i ögonen och som får mig att skriva om denna oansenliga och vardagliga incident är att denna samhällsfunktion är den som alltid fungerar väldigt väl. I tider av kriser som nu, med corona, när samhällsfunktioner sätts under press och när förtroendet för myndigheter är extremt viktigt så är det parkeringsövervakningen som står starkast! Det är allvarligt, inte bara i en pandemi, därför att förtroendet för myndigheter, och i förlängningen för vårt demokratiska system, riskerar att urholkas. Vilka samhällsfunktioner behöver vi prioritera och förstärka?

Jag är politiskt förtroendevald i tekniska nämnden och kommer att föreslå ändrade regler för p-böter. Det är inte rimligt att p-vakter gör nattpass för att bötfälla bilister med 500 kronor på tomma parkeringar eller vid slarv när någon jäktar in i mataffären. Man kan tänka sig flera lösningar, en väldigt enkel vore att sänka boten vid lindriga, ofta omedvetna, fel.

Claes Landréus, L 
Ledamot i tekniska nämnden


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x