Debatt Publicerad 10:52, 21 november 2021

• Majoritet för Värmdö svarar på Socialdemokraternas debattartikel om budgetdebatten

Det krävs förkunskaper i kommunallagen för att förstå varför fullmäktige inte antog budgeten för 2022 den 10 november. Beslutet skjuts istället upp, vilket enbart kostar tid, pengar och försenar arbetet med nästa års planering för kommunens verksamheter. Detta skedde trots att budgetdebatten hade pågått i åtta timmar då S, genom att utnyttja ett bortfall av ledamöter, fick igenom en minoritetsbordläggning. 

Förmodligen hoppas man att tillsammans med politiska vildar kringgå valresultatet från 2018 och försöka rösta igenom delar av S budget vid nästa tillfälle.

I sin insändare försöker de ge sken av att orsaken skulle vara otydliga budgetregler och brist på diskussioner vilket är fullständigt nonsens. Under de senaste veckorna har fullmäktiges presidium tillsammans med gruppledarna för de olika partierna diskuterat hur årets budgetfullmäktige skulle genomföras.

Kvällen före mötet skickade S gruppledare synpunkter och förslag på ändring av beslutsattsatserna vilket hörsammades av fullmäktiges ordförande. Trots allt detta låtsades S som att det föreslagna upplägget inte har diskuterats. Det är anmärkningsvärt att varje gång vi försöker bjuda in S till samtal över blockgränserna så slutar det bara med medial pajkastning. 

En överenskommelse betyder att alla får ge och ta för att landa i något som innebär minsta möjliga gemensamma nämnare, inte att S får diktera villkoren för alla andra partier och det är något vi upplever med S arbetssätt. 

På tal om demokrati är det värt att belysa att flera demokratiskt valda partier hånade Majoritet för Värmdö under budgetdebatten genom att kalla oss för ”den före detta majoriteten”. Detta efter att tre vildar har tagit tre mandat i gisslan och tänker rösta på delar av S budget. 

Vi är förvånade att andra partier ser detta som något positivt då man kan fundera på hur demokratiskt detta är. 

Vildarna fick sammanlagt 82 röster av kommunens 32 000 röstberättigade i valet 2018 och valdes således in i fullmäktige på våra partiers mandat och inte på sina få person-röster. Nu när de har lämnat sina partier innebär det i praktiken att de kidnappat nästan 2 000 borgerliga röster från valet 2018 och tänker använda dem till att rösta på S förslag, hur demokratiskt verkar det?

Fullmäktige i Värmdö är van att hantera minoritetsåterremisser. Det händer ett antal gånger om året att ärenden minoritetsåterremitteras vilket vi respektfullt hanterar och besvarar. Däremot anser vi att ingen tjänar på att demokratiska verktyg missbrukas, inte demokratin, inte Värmdöborna, inte kommunens förvaltning som behöver jobba vidare utifrån de nya besluten och definitivt inte kommunens anseende. Alla tjänar på en saklig debatt och respektfullhet gentemot de valresultat som våra uppdrag utgår ifrån.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Kristina Lång, C
Fredrik Snejbjerg, L
Kristina Paltén, MP
Anna Lipinska, KD


 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x