FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Debatt

Socialdemokraterna tror att OS kan stärka idrotten i Nacka. På bilden: En freestyleåkare i Hammarbybacken.

S: "OS kan stärka
Nackaidrotten"

Debatt 14:47 | 06 november 2018

Ett OS skulle kunna ge Nacka möjlighet att bygga idrottsanläggningar innan anläggningsbristen blir större. Det menar S i Nacka i sitt debattinlägg.

Stockholm ska vara en region där tillgången till fritidsaktiviteter och idrott är stor. Det gynnar både folkhälsan och integrationen. Tyvärr ser vi att utvecklingen går åt motsatt håll i Nacka. Köerna till olika idrottsaktiviteter blir allt längre samtidigt som det planeras att byggas över 13 000 nya bostäder. I framtiden riskerar vi anläggningsbrist vilket främst drabbar våra barn och unga.
För att möta behovet av idrottsytor och anläggningar måste vi göra stora satsningar. Stockholm som värd för vinter-OS och Paralympics 2026 skulle kunna vara ett guldläge för Nacka.

Nacka är i behov av att utöka sin idrottskapacitet. Exempelvis skulle en av de ishallarna som vi behöver bygga också ge oss möjlighet att vara en del av OS. Erfarenheterna från OS i London är att bygga tillfälliga sektioner som sedan tas bort och omvandlas till annat. Exempelvis kan delar av läktaren på en ishall efteråt monteras ned och ge utrymme åt annat. Därtill kan värmen från ishallarna användas för uppvärmning av exempelvis fotbollsplaner. Detta är investeringar som vi socialdemokrater redan vill göra för idrotten i Nacka. Ett OS skulle ge oss möjlighet att bygga idrottsanläggningar innan Nackas anläggningsbrist blir större med investeringsstöd från Internationella Olympiska Kommittén (IOK).

Ytterligare en förutsättning för att arrangera vinter-OS och Paralympics är att det krävs stora satsningar från alla inblandade, så som idrottsrörelsen, staten, kommunerna och näringslivet. Det leder till nya möjligheter för utveckling av både breddidrotten och parasporten. 

Därtill stärks närings-
livet. Turistnäringen får ett uppsving, hotell, restauranger och andra besöksnäringar gynnas. Även leverantörskedjan skulle påverkas positivt genom att vara med och stärka samt till viss del skapa den infrastruktur som behövs för ett OS.

Det är såklart inte okomplicerat att vara värd för ett OS. Men i Stockholm har vi redan en arenakapacitet som är unik i Norden. Därtill är kollektivtrafiken väl utbyggd. Nu när IOK ändrat reglerna så att mer pengar faller ut till arrangören skulle det också vara mer ekonomiskt hållbart än tidigare.

Ökade investeringar i idrotten är viktigt för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft. Att vara värd för vinter-OS och Paralympics skulle skapa nya möjlig-
heter för utövare inom vinteridrotterna. Det skulle också vara en viktig pådrivare för nödvändig upprustning och förstärkning av idrottsanläggningar i Nacka, Stockholms-
regionen och hela landet.

Khashayar Farmanbar, S 

oppositionsråd Nacka

Ella Tegsten, S 

2:e vice ordförande
fritidsnämnden Nacka