FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Miljöpartiet reagerar mot att en ny stenkross planeras i Nacka, samtidigt som mer sten ska brytas på annat håll i kommunen.

"Orimligt med både
kross och stenbrytning"

Debatt 09:58 | 20 februari 2019

Ett företag vill bryta nytt berg för att få mer sten, samtidigt som ett annat företag vill anlägga en stenkross för att det blir mycket nytt berg att ta hand om när tunnelbanan dras fram. Det är inte rimligt, skriver företrädare för MP i Nacka.

Ibland är det upp-och-ner-vända-världen. Det är inte rimligt att ett företag vill bryta nytt berg för att få mer sten, samtidigt som ett annat företag vill anlägga en stenkross för att det blir mycket nytt berg att ta hand om när tunnelbanan dras fram.

Sten behövs för grunden av hus, skolor och andra byggnader och i anläggandet av cykelbanor, trottoarer och vägar.  Sådant som det kommer att byggas mycket av i Nacka de kommande åren. Men i hela Stockholmsområdet byggs det och efterfrågan på bergmassor är stor. Det här betyder två saker: det behövs ingen stenkross i Gungviken och det behöver inte brytas nytt berg i Kovik.

I Gungviken i Nacka, mellan Fisksätra och Saltsjö-Duvnäs, vill ett företag anlägga en stenkross för att ta hand om bergmassorna från tunnelbanebygget. Den ska krossa sten i princip alla årets dagar och kommer påverka närmiljön för tusentals Nackabor som drabbas av buller och damm. Stenkrossen planeras nämligen både på en höjd och nära vatten: båda kända för att transportera ljud på ett utmärkt sätt.
Samtidigt, i en annan del av Nacka, vill ett annat företag bryta mer sten och utöka bergtäkten som finns där. Företaget har också bett om att få bryta sten under grundvattennivån, något som innebär en stor miljörisk.

Sten behövs i stadsbyggandet och i Nacka kommer det bli mycket sten när tunnelbanan dras. Så mycket att det räcker och blir över till andra. Att tillåta att ny sten bryts ur berg är helt orimligt när vi redan får så mycket i och med tunnelbanebygget. Att tillåta en stenkross högt uppe och nära vatten blir också orimligt när det redan finns verksamheter där sten krossas och platser där material behövs. Beroende på vad bergmassorna ska användas till behöver de heller inte finkrossas utan kan användas i större eller mindre block. Vi har föreslagit olika användningar av sten i stadsbyggandet.

Det må vara upp-och-ned-vända-världen ibland. Men vi ska inte ha upp-och-ned-vända Nacka utan behöver bidra till långsiktigt hållbara lösningar. För alla!

Sidney Holm
oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane
gruppledare, MP Nacka