FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Debatt

Skulle en stängning av Essingeleden också ge minskad trängsel i trafiken, undrar Ulf Perbo.

"Orimliga påståenden
om ny ringled"

Debatt 15:59 | 25 januari 2019

Svar på debattrepliken ”En Östlig förbindelse löser inte upp bilköerna”, av Naturskyddsföreningens Ronny Fors och Hanna Nilsson med flera.

Fors och Nilsson invänder i NVP mot mina argument för att Östlig förbindelse borde byggas. Debattörerna åberopar Trafikverkets utredningar men refererar innehållet felaktigt. Påståendet att en ringled runt Stockholm eller en förbifart ökar trängseln är helt fel och uppenbart orimligt.

1. Det har öppnats många förbifarter i Sverige och konsekvensen har alltid blivit markant minskad trängsel och bättre framkomlighet. Alla som trafikerar Uppsala vet vad som hände där. Eller den nyligen öppnade förbifarten i Sundsvall.

2. Om Fors/Nilsson har rätt skulle en stängning av Centralbron eller Essingeleden ge minskad trängsel. 2005 stängdes Essingeleden en längre tid efter en påsegling. Detta gav inte mindre trängsel utan refererades i media som ett totalt trafikkaos.
Skribenterna åberopar också klimatpolitiska skäl att inte bygga bättre vägar. Eftersom alla bilar ska vara helt fossilfria i en nära framtid är innebörden av detta argument höljt i dunkel.

Ulf Perbo
Näringspolitisk chef, Transportföretagen