Debatt Publicerad 10:36, 23 december 2019

• S-replik: "Upp till Anna Lipinska, KD, att inte bara prata"

Anna Lipinska, KD, skriver i NVP att Gustavsgården väcker känslor. Vi håller med. Men när man läser hennes debattartikel kan man få intrycket av att Gustavsgården i sig är ett kontroversiellt äldreboende. Problemet ligger emellertid på ett helt annat plan, nämligen att Gustavsgården alltför länge har blivit styvmoderligt behandlat av den moderatledda majoriteten. Dessutom försöker kommunledningen gång på gång påskina att den inte har något ansvar för det som händer på Gustavsgården. Inget kunde vara mer fel.

Värmdö kommun driver nämligen Gustavsgården och äger den byggnad som omsorgen och vården bedrivs i. Kommunen är alltså arbetsgivare, hyresvärd och vårdgivare och har därför det hela och fulla ansvaret för allt som händer på Gustavsgården. Det är bra att Anna Lipinska nu tar bladet från munnen och visar att hon förstår att hon har ett eget ansvar som ordförande i nämnden.

Men låt oss kort göra en tillbakablick av vad som har hänt på Gustavsgården. Gustavsgården har gått med underskott sedan 2011 och patientsäkerheten har inte kunnat garanteras sedan åtminstone hösten 2016. Under alla dessa år har äldreomsorgen i Värmdö styrts av den moderata alliansen. Byggnaden har länge varit i dåligt skick, och de svårarbetade lokalerna kräver en större bemanning, men medel för detta har boendet inte fått. I detta sammanhang kan det även vara värt att nämna att majoriteten för 2020–2021 planerar för stora besparingar på verksamheten, vilket blir rent kontraproduktivt sett i relation till boendets stora förbättringsbehov.

Problemen har förvärrats på senare år med krismöten, kraftig underfinansiering, personalbrist och flera fall av dokumenterad vanvård. Vi har från Socialdemokraternas sida länge kritiserat allt från underbudgetering, personalpolitiken och obetänkta evakueringar när byggnaden renoverats.

När det gäller majoritetens exempellösa påhopp på personalen är detta inte något annat än att frånsäga sig sitt eget ansvar och de tillkortakommanden som boendet visat beror helt och hållet på att boendet inte får en tillräcklig finansiering för att kunna ge en patientsäker och god vård. Att då använda kommunens hemsida som ett politiskt verktyg och där påstå att ”medarbetare aktivt har valt att missköta sitt uppdrag” innan ens en utredning har tittat på orsakerna till händelserna – det är magstarkt. Det är att frånträda sitt ansvar som politiker, och det är att missbruka kommunens organisation och mediekanaler på ett oetiskt sätt.

Det är därför upp till Anna Lipinska att nu inte bara prata utan att även se till att Gustavsgården får förutsättningar för att ta sig ur det svarta hål den hamnat i. Vi socialdemokrater bidrar gärna för att få ordning på verksamheten.

Socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden i Värmdö:
Henrik Paulsen
Ann-Kristin Särnbrink
Joachim Vogel
Anette Wikberger
Robert Belving
Linda Nygren