FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Debatt

Kyrkviken i Järlasjön — en omstridd plats.

Oppositionen: "Rädda Järlasjön!"

Debatt 15:19 | 02 september 2018

Vi vill se ett nytt inriktningsbeslut för dagvattenhanteringen av Sicklaområdet, skriver Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Nackalistan i en gemensam debattartikel.

Dagvattnet i Sicklaområdet måste renas. I dag rinner vattnet helt orenat i Järlasjön. Det läcker tungmetaller, miljögifter, kväve och fosfat från dagvattenutsläppet i sjön.
Efter tio år av utredningar och förhalanden beslutades det om att anlägga en skärmbassäng i Järlasjön för att rena dagvattnet från Sicklaområdet. Det är ett provisorium som bygger på gamla beräkningar och vi tycker att nya Nacka stad är värd något bättre.

Sedan det beslutet fattades har förutsättningarna ändrats kraftigt. Nu handlar det om ett ännu större område som ska hårdgöras och följaktligen blir det mycket mer dagvatten som ska hanteras. Det innebär också ännu större belastning på den beslutade skärmbassängen i Järlasjön, som täcker hela Kyrkvikens norra strand.

Den här lösningen innebär att cirka hälften av den lösliga fosforn och 75 procent av kvävet släpps vidare ut i sjön. Det som stannar kvar ska regelbundet sugas upp från skärmbotten för att köras bort med lastbil.

Därtill kommer en kostnad på över 30 miljoner kronor för att bygga ett trädäck över skärmarna vid Kyrkvikens norra strand. Det är helt enkelt inte den bästa lösningen.

Därför vill vi se ett nytt inriktningsbeslut för dagvattenhanteringen av Sicklaområdet.
Kyrkviksparken måste planeras för rekreation utan anpassning till en reningsanläggning. Parken har alla förutsättningar att bli en fantastisk tillgång för boende i Ekudden, Finntorp, Alphyddan och de nya bostadsområdena på Västra Sicklaön.

Därför går vi till val på att inte utnyttja Järlasjön för att sedimentera gifter — att istället rena dagvattnet inom exploateringsområdena med beprövad teknik. Som komplement måste magasin och dammar på land eller i bergkammare med slutligt utlopp Saltsjön också utredas seriöst.

Khashayar Farmanbar, S
Sidney Holm, MP
Rolf Wasteson, V
Christina Ståldal, NL