Debatt Publicerad 10:34, 17 oktober 2021

• "Som arbetsgivare ska vi värna arbetstagarens integritet", skriver Anna Lipinska, KD, och Rogier Krona, M

Nyligen har de flesta restriktioner lättats och Sverige har kommit in i en ny fas av pandemin som ännu inte är över. 
De som arbetar inom vård och omsorg har tagit ett stort ansvar med att skydda våra sköraste från sjukdom och i värsta fall dödsfall. De har naturligtvis även ett stort ansvar att skydda både sig själva och sina arbetskamrater. 

De flesta verkar vara överens att det krävs att så många som möjligt vaccinerar sig för att fortsatt hålla smittspridningen på så låg nivå som möjligt och att försöka begränsa den så långt som möjligt. Det är enligt rekommendationerna också den enskilt viktigaste insatsen vi kan göra för att stoppa smittspridningen. 
I de uppskattningar som gjorts av verksamheterna bedöms vaccinationsviljan och vaccinationsgraden hos medarbetare inom Värmdös vård och omsorg vara hög. Genomsnittet uppskattas ligga på över 90 procent. Det är högre än genomsnittet i både regionen och i Sverige. 

Vi anser att all personal som jobbar med vårdnära kontakter inom vård och omsorg ska vara vaccinerad. 
I Värmdö uppmuntras och skapas förutsättningar för medarbetare att vaccinera sig men som lagen är utformad i dag kan vi inte kräva det. Som arbetsgivare ska vi värna arbetstagarens integritet. Vi kan fråga personalen om den är vaccinerad men det finns ingen skyldighet för arbetstagaren att svara på en sådan fråga. Det är viktigt att vi förstår att Folkhälsomyndigheten inte har ändrat sin klassificering av covid-19. 

Det innebär att covid-19 fortfarande räknas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Därför är det av yttersta vikt att medarbetare inom vård och omsorgsyrken, även de som är vaccinerade, fortsätter att tillämpa rutiner för skyddsutrustning, basal hygien och liknande. 
Nyligen har Region Stockholm informerat om att man tittar över möjligheterna att omplacera ovaccinerade vårdanställda. Frågan är inte enkel och tydliga riktlinjer från ansvariga myndigheter saknas.

Då det i dag anses att vaccinskyddet inte innebär fullt skydd i längden, hur förhåller vi oss till personalen som tog vaccinet för ett år sedan? Till vilka arbetsuppgifter ska vi omplacera?  Vid omplaceringar uppstår behovet av att rekrytera ny personal och redan i dag är detta en gigantisk utmaning. 
Omsorgsverksamheterna i Värmdö har under hela pandemin följt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.  

I nuläget finns det inga rekommendationer som innebär att arbetsgivare ska behandla personal som inte är vaccinerad på något annat sätt än de som är vaccinerade. 
Vi bevakar frågan och följer utvecklingen mycket noga. 

Anna Lipinska, KD
ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Rogier Krona, M
1:a vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden


 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x