"Vi inför ett nytt arbetssätt
med missbruksvården"

Debatt Uppdaterad 14:40 10 maj 2019

"Vi tar ansvar". Det skriver Marie Bladholm, M, och Anette Arebo, C, ordförande respektive vice ordförande i Värmdös socialnämnd.

Revisionsbyrån PWC har granskat socialnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Anledningen är de senaste årens negativa budgetavvikelser inom socialnämndens verksamhetsområde, rapporten visar kritik mot den politiska styrningen. Rapporten med dess kritik är tydlig och ett bra verktyg för oss som ny ordförande/vice ordförande för att fortsätta förbättringsarbetet.

Socialnämnden är den nämnd som träder in när medborgare är i utsatta situationer. Det ställer stora krav på verksamheten att styra både vad avser mål med insatser men även att hantera ekonomin utifrån dyra insatser till hjälpsökanden.

NVP skrev om att vi stänger ner interna stödboenden för missbrukare. Detta beskrevs som en besparing. På sikt hoppas vi att detta ska leda till mindre kostnader med anständiga boendeformer. Vi inför ett nytt arbetssätt med missbruksvården där det handlar om hållbar långsiktighet, att se till individen och hjälp till självhjälp. Med stöd från öppenvården ska boendet vara i egen bostad utan omfattande insatser. Först då blir det en ekonomisk vinst för kommunen men framför allt för individen själv.

Socialnämnden har stora utmaningar, att prioritera och bistå med stödbehov. Det är bekymmersamt när staten skjuter över kostnader på kommunerna som vi inte kan påverka.
Det handlar bland annat om ensamkommande ungdomar där Migrationsverket drog ner ersättningen till kommunerna avsevärt vilket nu innebär att Värmdös kostnader är 20 procent högre än vad vi får i ersättning från Migrationsverket. Vi anser att staten bör ta ett större ansvar i denna fråga.
Vi kan inte påverka kostnaderna för de som hamnar under tvångsvård det vill säga LVM/LVU hos SIS, Statens institutionsstyrelse. Där placeras ungdomar och vuxna som behöver tas från ett sammanhang med droger och kriminalitet samt även ungdomar som döms till sluten ungdomsvård. Ofta handlar det om vård i flera månader och dygnskostnaden ligger mellan 4 000-6 000 kronor per dygn. Kostnader som Socialtjänsten i Värmdö står för, i slutänden skattebetalarna.

Vi kommer prioritera förebyggande arbete mot droger i alla dess former. Det är en vinst för den enskilde att inte hamna i missbruk, men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Vi tar ansvar.

Marie Bladholm, M
Ordförande socialnämnden Värmdö
Anette Arebo, C
Vice ordförande socialnämnden Värmdö