NL: "Nej till pajkastning, ja till dialog"

Debatt Publicerad 16:02, 21 juni 2020

• Nackalistan svarar Mats Gerdau: "Hade förväntat oss mer av kommunstyrelses ordförande"

Mats Gerdau ondgör sig över att Nackalistan (NL) skulle vara ett ”vänsterparti” och menar att det omöjliggör ett närmare samarbete mellan Moderaterna och NL. 

Vi tycker att Gerdau ska ta sakdebatterna med oss och diskutera vår politik, istället för att tillskriva oss olika epitet. Pajkastning istället för debatt om politik är aldrig roligt och vi hade förväntat oss mer av kommunstyrelses ordförande.

Den bakgrund och de erfarenheter som våra medlemmar har är Nackalistans styrkor, och i vårt parti finns sympatisörer med M, C, L, KD, S, V och MP representerade. Vi är ekonomer, förskollärare, bibliotekarier, jurister, psykologer, undersköterskor, entreprenörer, ingenjörer och pensionärer med mera. Vi välkomnar alla som ställer upp på våra demokratiska grundvärderingar. 

Vi vill skydda grönområdena och undvika att bygga på dem – är det höger- eller vänsterpolitik?

Vi kämpar mot att folk dubbelbeskattas när gamla och allmänna vägar ska renoveras - är det höger eller vänster?

Vi vill öka närboendes möjligheter att påverka och utforma byggnationer – är det höger eller vänster?

Vi vill motverka den stora förtätningen och ge plats åt barn och ungdomars lek och idrott – är det vänster eller höger?

Så svaret är: Nej, vi är inget ”vänsterparti” och heller inget ”högerparti”, utan vi är ett lokalt och obundet parti med engagerade medlemmar som älskar vår bygd som vi vill skydda, bevara och utveckla. För oss är sakfrågorna och långsiktig hållbarhet viktigast.

Därför vill vi gärna samarbeta tvärpolitiskt för att behålla Nacka grönt, öppet och tillgängligt med god framkomlighet, entreprenörskap, tillgång till kultur och idrott, förebyggande verksamhet och sist men inte minst en ekonomi i balans – utan att sälja ut familjesilvret.

Mats Gerdau, låt oss föra en dialog om politiska frågor och se om vi kan komma varandra närmare. 

Mikael Carlsson, oppositionsledare NL

Christina Ståldal, gruppledare NL