Debatt Publicerad 15:03, 10 oktober 2021

• "Ytterst är det ett problem för Värmdös svagaste individer", skriver Vänsterpartiet i Värmdö

Socialtjänsten hotas av nya nedskärningar 2022. I de budgetförutsättningar som kommunförvaltningen redovisar för 2022-24 föreslås en nedskärning om fem miljoner kronor i socialnämnden nästa år som ska tas från individ- och familjeomsorgen. Därefter föreslås ytterligare en nedskärning med fem miljoner 2023 och två miljoner 2024. Totalt blir det alltså tolv miljoner i nedskärningar i det årliga anslaget.

Detta är ytterligare en i raden av nedskärningar i socialtjänsten. Förra året minskade socialtjänstens budget med motsvarande 10,5 heltidstjänster. 

Det kritiserades då av både Akademikerförbundet SSR och Vision, som menade att följden skulle bli en sämre arbetsmiljö och sämre förutsättningar för det sociala arbetet.

Socialtjänsten har redan problem med personalflykt, vilket leder till att det saknas insatser för nödställda. ”Vi lever i en ständigt pågående omorganisation som förefaller sakna både riktning och verklighetsförankring.” som socialtjänstmedarbetare skrev i en insändare till NVP i somras. Nu verkar det som att det är ytterligare en omorganisation på gång, som det på något sätt ska finnas tid att genomföra trots att resurserna knappt räcker till den löpande verksamheten. I ett sådant läge finns det inte utrymme för minskade resurser.

Vänsterpartiet ser läget som mycket allvarligt. Värdefull kompetens går förlorad. Det kommer att bli svårt för socialtjänsten att sköta sitt uppdrag, för att inte tala om att följa arbetsmiljölagen. 

Med nya nedskärningar ökar arbetsbelastningen och vi ser en stor risk att sjukskrivningarna ökar.

Men ytterst är det ett problem för Värmdös svagaste individer. Barn som far illa, som utsätts för våld eller tvingas bevittna våld i hemmet. Ungdomar som befinner sig i riskzonen och behöver stöd för att inte falla ner i missbruk eller brottslighet. Vuxna som behöver hjälp att få ordning på sina liv.

Vi vädjar till Värmdös styrande majoritet att ta frågan på allvar. Gå inte vidare med förslaget om nedskärningar. Lämna inte Värmdös mest utsatta invånare i sticket.

Liv Kvelland Simonsen och Sebastian Lagunas Rosén
Vänsterpartiet Värmdö


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x