Debatt Publicerad 11:03, 09 januari 2021

• NL: "Alliansen är inte mottaglig för sakargumenten"

Med Nya Näckenbadet vid Saltsjöbadens IP gräver Alliansen ett bottenlöst svart hål åt sig själva och Nackas skattebetalare. Kostnaderna för projektet skjuter i höjden och enligt personer med insyn känner sig kommunens tjänstemän överkörda. Ett ordagrant citat är att ”det finns inget sämre ställe för en simhall i hela Nacka kommun”.

Alliansen planerar att bygga simhallen långt från kollektivtrafiken i ett glesbefolkat villaområde och på gammal sjöbotten. En källarvåning ska grävas vilket kräver grundvattensänkning. Stora jordmassor ska fraktas bort för att renas och sen fraktas tillbaka. Allt detta är dyrt. En ersättningsbassäng tillkom för cirka 50 miljoner kronor. Själva projektets kostnad har gått från 95 miljoner (2015) till 300 miljoner i dag. Men det riskerar att bli ännu dyrare, medger tjänsteskrivelsen.

Nackalistan har länge drivit att simhallen bör ligga i Fisksätra. Då skulle 8 000 boende få gångavstånd till badet. För övriga Nackabor finns tåg och buss från centrala Nacka. I Fisksätra ska 380 nya lägenheter byggas och Viktor Rydbergstiftelsen startar skola för 540 elever i höst, vilket ytterligare ökar kundunderlaget.

I Fisksätra är folkhälsan sämre än i många andra delar av Nacka. Kommunens egen kartläggning visade att bara 62 procent bland femteklassarna i dåvarande Fisksätraskolan var simkunniga, jämfört med 100 procent i Saltsjöbadens skolor. Här finns även många vuxna som inte kan simma. En simhall i området skulle öka folkhälsan och simkunnigheten.

Beslutet att placera badet i Saltsjöbadens villa-kvarter bygger på följande, enligt tjänsteskrivelsen:
Tillgänglighet, bland annat för gående och med hänsyn till boende i upptagningsområdet
Funktion, bland annat vad den tillför folkhälsan och simkunnigheten
Genomförbarhet
Ekonomi

Alla de här argumenten talar i själva verket för att Fisksätra är det bättre alternativet. Alliansen är dock inte mottaglig för sakargumenten. Moderata väljare i Nacka bör fråga sig: Vad får jag för mina skattepengar? Varför lägga en simhall på den sämsta tänkbara platsen i hela Nacka med de kostnader som det medför?

YuSie Rundkvist Chou
Kristina Granlund
Caroline Dickson
Nackalistan