L: "Nackas unga kan få en
ännu bättre framtid i Europa"

Debatt Uppdaterad 09:49 22 maj 2019

I dagens globala värld är inte barnens och ungdomarnas framtidsdrömmar begränsade till Nacka eller Sverige, och det är något väldigt positivt som vi bejakar, skriver Liberalerna i Nacka i en debattartikel inför söndagens EU-val.

Barn och ungdomar i Nacka har goda förutsättningar att lyckas väl i framtiden. Förskolorna håller en mycket hög kvalitet och Nackas skolor är bland de bästa i Sverige med skickliga lärare och rektorer, höga meritvärde och enligt Lärarnas riksförbund är Nackas skolor bäst i Stockholms län och placerar sig på sjunde plats i hela landet. 
I dagens globala värld är inte barnens och ungdomarnas framtidsdrömmar begränsade till Nacka eller Sverige, och det är något väldigt positivt som vi bejakar. Därför är det glädjande att många Nackaungdomar redan i dag får internationella kontakter inom ramen för både grundskola och gymnasieutbildning, utbyte sker med länder i Europa, Asien och andra delar av världen. 
Vi i Liberalerna vill göra det enklare för fler att studera i Europa, och därför har vi flera förslag vi kommer driva i Europaparlamentet. Ett Europeiskt system för att jämföra och översätta gymnasiebetyg mellan länderna skulle underlätta för den som söker en högskoleutbildning i ett annat land i Europa. Fler utbildningar i Sverige, även yrkesutbildningar, måste öppna upp möjligheten för studenter att delta i EU:s utbytesprogram. Utbytesprogrammet Eurasmus plus bör vidgas och bli mer lättillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
En EU-gemensam öppen webbportal bör inrättas där universitet och lärosäten kan ladda upp forskning, föreläsningar och annat undervisningsmaterial som blir tillgängligt för lärosäten och studenter i hela Europa. Det ska också bli enklare att söka jobb i olika länder i Europa, och därför behövs även reformer för validering av betyg och meriter samt gemensamma digitala portaler för att söka arbete.
Vi liberaler vill att varje barn och ungdom ska ha möjlighet att nå sina drömmars mål, och samhällets uppgift är att skapa förutsättningar och riva hinder för att det ska bli möjligt. Sverige är ett ganska litet land, och för att Nackas ungdomar ska få så stora valmöjligheter som möjligt måste vi samarbeta mer inom EU — inte mindre. Rösta på Liberalerna i Europaparlamentsvalet för att göra detta möjligt.
Karin Karlsbro, L, toppkandidat till Europaparlamentet
Anders Rehnberg, L, kandidat nr 5 till Europaparlamentet, Liberala ungdomsförbundet
Monica Brohede Tellström, L, ordförande utbildningsnämnden Nacka