NL: "Nackas stadshus
är fyllt av rädsla"

Debatt Uppdaterad 14:33 10 juni 2019

"Vi måste ha tjänstemän som vågar ropa att kejsaren inte har några kläder — innan vi upptäcker det genom att frysa ihjäl", skriver oppositionsrådet Mikael Carlsson, NL.

Nacka stadshus är i dag fyllt av rädda och osäkra tjänstemän som ser fel och brister, men som inte vågar säga till eftersom de då kommer anses vara illojala och riskera kraftiga tillrättavisningar från ledande tjänstemän och politiker.
Jag har mött tjänstemän som när jag vill ha ett möte föreslår att vi ska träffas på annan plats än i stadshuset. ”Det blir sånt jävla liv om nån ser att vi pratar med oppositionen”, är den förklaring jag fått.

Utredningar som ska leda fram till att ge oss politiker underlag för beslut styrs både tydligt, men även osynligt, så att de passar in i det man vill få fram.
Kapacitetsutredningen för idrotten är en sådan utredning, som  gavs direktiv som skulle leda till att den inte kunde komma fram till annat än det Moderaterna ville att den skulle visa.
Att det saknades ytor för idrott på västra Sicklaön när Nacka bygger stad är något som flera tjänstemän såg redan på ett tidigt stadium. Tyvärr upplevdes det som väldigt negativt att ifrågasätta planerna som lades fram, fokus skulle vara på bostadsbyggande och att det skulle byggas snabbt. 
Känslan var att alla som ifrågasatte eller ville utreda saker sågs som ett problem. 

Vid beslutet för nedläggning av Fisksätraskolan så presenterades en tjänsteskrivelse med argument för att en nedläggning var den enda lösningen. Tack vare tips från en politiker i majoriteten, som ifrågasatte den vinklade tjänstehandlingen, kunde jag se att man inte presenterade hela sanningen. Resultat från 2019 som pekade på att Fisksätraskolan gått från att ha varit en av de sämre till att vara den bästa kommunala skolan gällande trygghet och nöjdhet lämnades helt ute eftersom det inte stämde överens med det beslut man ville fatta.

Många i stadshuset mår i dag dåligt av det tryck som ligger på dem för att spara och genomföra beslut som de i grunden anser vara fel. 
Ska vi nå målet att bli ”bäst på att vara kommun” så måste ledarskapet ändras, vi måste se det som positivt att saker ifrågasätts och att fakta som inte passar ändå kommer fram.
Denna ”management by fear” som nu pågår kommer leda till en katastrof förr eller senare om den inte stoppas. Vi måste ha tjänstemän som vågar ropa att kejsaren inte har några kläder — innan vi upptäcker det genom att frysa ihjäl.

Mikael Carlsson, NL
Oppositionsråd