FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Den pågående stadsutbyggnaden mellan Forum och stadshuset.

S: "Nackas stadsbyggnad
behöver ny inriktning"

Debatt 14:43 | 23 oktober 2018

"Nackamoderaternas inriktning på stadsbyggnaden i Nacka fokuserar på dyra bostäder. Det är ohållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt." Det menar företrädare för S i Nacka.

Bostadsbyggandet i Nacka ska leda till ökad livskvalitet för invånarna. Därför vill vi byta inriktning på Nackas stadsbyggnad. I stället för Alliansens fokus på dyra bostäder vill vi socialdemokrater bygga en stad för alla med god tillgång till idrott, kultur och grönområden.

Vi vill bygga en stad för människor att bo, leva och utvecklas i. Där det finns utrymme för lek på förskolorna och invånarna har jämlika möjligheter till en aktiv fritid. Det ska också vara lätt att pendla till och från Nacka. Stora satsningar på kollektivtrafiken behövs, som fler infartsparkeringar och direktbussar med tätare turer.

I Nacka blir köerna till idrottsaktiviteterna allt längre samtidigt som det byggs 13 000 nya bostäder. Idrotten är framför allt viktig för våra unga. Den behövs för att barn och unga ska få en socialt trygg tillvaro, gemenskap med vuxna förebilder och en värdegrund att stå på. Tillgången till fritids- och idrottsaktiviteter ska vara jämlik över hela kommunen och inte kräva att barnen får skjuts av sina föräldrar.

Nackamoderaternas inriktning på stadsbyggnaden i Nacka fokuserar på dyra bostäder. Det är ohållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I vårt Nacka ska alla få plats. Därför vill vi att det ska byggas fler hyreslägenheter som vanligt folk har råd att bo i. Nackas unga och äldre ska kunna flytta hemifrån eller sälja villan den dagen de vill det. Ett större bestånd av hyreslägenheter behövs också för att Nackas företag och verksamheter ska kunna växa och rekrytera medarbetare.

Nacka är Stockholmsregionens tredje största kommun och växer starkt. Att befinna sig i tillväxt-Sveriges nav kräver ett särskilt ansvar och helhetssyn i all politik och samhällsplanering. I vårt Nacka ska det hållbara byggandet prioriteras. Det innebär att ställa högre krav på att alla nybyggnationer och ombyggnader åtminstone uppfyller Svanen-märkning. En tredjedel ska hålla så kallad passivhus-standard, det vill säga klimatsmart, energisnålt och med effektiv ventilation. Nackas fantastiska läge med närhet till en underbar natur i en blandning av skärgård och sjöar ska tas hänsyn till och komma så många som möjligt till del.
Nu fortsätter vårt arbete för att byta inriktning på stadsbyggnaden så att utvecklingen av Nacka skapar ökad livskvalitet.

Khashayar Farmanbar, S 
Oppositionsråd Nacka
Maria Raner, S 
Ordförande Socialdemokraterna Nacka