"Nackamoderaterna vill
införa kollektiv bestraffning"

Debatt Uppdaterad 13:45 01 juli 2019

• "Filip Wiljander, M, väljer att medvetet misstolka vårt ställningstagande" skriver S i Nacka i ett debattsvar.

I en debattartikel i Nacka Värmdö Posten vecka 25 hävdar Filip Wiljander, M, att S går emot sin egen partilinje när vi röstade emot att införa påtvingade hembesök för alla med försörjningsstöd. Låt oss på en gång slå fast att fusk med bidrag inte ska förekomma, oavsett om det är välbetalda moderata riksdagsledamöter eller ensamståendeföräldrar det handlar om.

I det underlag som förvaltningen tagit fram framgår mycket tydligt att det inte finns lagstadgat stöd för förslaget och JO har kritiserat de kommuner som har infört det. Den professionella tjänsteskrivelsen avrådde därför att genomföra moderaternas förslag. Den metod som allianspartierna vill införa slår mot alla som uppbär stöd. Det är en sorts kollektiv bestraffning och lika orimlig som dyr åtgärd. Dessutom finns inga belägg att det faktiskt hjälper, förutom i anekdotiska fall.  Dessutom är det dyrt. Kostnaden för att införa hembesök är enligt förvaltningen 1,4 miljoner. Vi Socialdemokrater ser att människor har en vilja att klara sig själva och bidra till samhället i stort. Ibland behövs dock samhällets stöd, och då ska de inte generellt misstänkliggöras för fusk. Det är att likna med kollektiv bestraffning, vilket är olagligt.

Självklart kan uppsökande verksamhet vara ett sätt att hjälpa familjer som behöver mer stöd i form av insatser och resurser, men redan idag sker kontakter med de som är i behov av och söker försörjningsstöd för att till exempel hjälpa till med att komma i egen försörjning. Allt detta framförde vi när beslut fattades vilket också framgår av protokollet.

I det ljuset blir det uppenbart att Filip Wiljander väljer att medvetet misstolka vårt ställningstagande i syfte att smutskasta. Vi noterar att Nackamoderaterna i ökad grad, i olika artiklar, har börjat använda medvetna misstolkningar, överdrifter och misstänkliggörande av vetenskaplig forskning, såsom när Wiljanders kommunalrådskollega Mats Gerdau, M, anklagade Naturskyddsföreningen för att ”springa ärenden åt vänster” istället för att bemöta deras berättigade kritik i sak. Ett vänskapligt medskick från oss: Den moderata Trumpifiering av politiken är inte klädsamt. Nackaborna förtjänar bättre än så.

Kanske hade det hjälpt att avvärja bidragsfusk om alla moderata riksdagsledamöter fått hembesök, men vi konstaterar att inte ens i det fallet sker den typen av kollektiv bestraffning. Inte heller har Filip Wiljander lyft upp en sådan idé riktad till denna mer avsevärt mer välbeställda målgrupp. Att Moderaterna har tagit ett rejält kliv åt det mörka konservativa hållet har framgått under en tid. Men vi är överraskade att allianspartier som står upp för liberala värden inte tydligt nog säger ifrån inom allianssamarbetet.

Det finns lyckade fall där liknande metod har fungerat. Exempelvis har Södertälje kommun använt hembesök och sociala medier för informationsinhämtning vid misstanke om bidragsfusk, men de har avhållit sig från dyr och orimlig kollektiv bestraffning.

Vi ser gärna över lösningar på bidragsfusk, men kommer inte rösta för dyr kollektiv bestraffning av människor i behov av stöd, ibland via bidrag.

Khashayar Farmanbar, S
Kommunalråd i opposition
Gunnel Nyman Gräff, S
2:a vice ordförande i arbets- och företagsnämnden