Nackalistan: "Demokratisera Nacka!"

FOTO: NADIA ENEDAHL
Debatt Publicerad 12:46, 08 februari 2021

• "Medborgare ska ha rätt till medbestämmande över sin närmiljö", skriver Nackalistan

Trumps härjningar i USA visar hur det demokratiska systemet urholkas och utmanas av auktoritära ledare. Medborgare som inte känner sig lyssnade på av ”de däruppe” tappar förtroendet för demokratin. Inte minst i kommuner måste vi ta detta på allvar, särskilt då demokratin i Sverige firar 100 år genom att även kvinnor fick rösträtt 1921.

Nackalistan har i 15 års tid lagt motioner och tagit initiativ för att förbättra den lokala demokratin. Vi samarbetar med ett 20-tal lokala nätverk och organisationer för att ge röst åt fler medborgare. Varje år delar vi ut ett pris till personer och rörelser som verkar i demokratisk anda, bland pristagarna finns Rädda Nackaidrotten och Skuruparkens vänner. Vad tycker du om förslagen nedan? Har du fler? Hör av dig till oss!

1. Medborgare ska ha rätt till medbestämmande över sin närmiljö. Därför ska viktiga kommunala frågor behandlas i samråd med de berörda redan från start. Detta kräver god insyn med heltäckande, begriplig information och dialog om till exempel stadsbyggnadsplaner. De berörda ska informeras i lokala och sociala medier, genom utskick och lokal affischering och få minst åtta arbetsveckor på sig att samla grannar och andra intressenter för att kunna svara. Offentlighetsprincipen behöver värnas ytterligare genom att öka möjligheten att syna kommunens handlingar.

2. Kommunen ska verka för att unga medborgare får möjlighet till verkligt inflytande och ges demokratisk utbildning och inspiration, så att vi lägger grunden till en långsiktigt hållbar demokrati. 

3. Precis som i riksdagen ska alla partier som fått minst fyra procent av rösterna i kommunalvalet garanteras plats och insyn i alla nämnder. Partistöd och nämndplatser ska fördelas proportionerligt utifrån valets mandatfördelning och inte utifrån vad som passar majoriteten bäst. Alla nämndmöten ska vara öppna för medborgarna, med undantag för sekretessärenden. 

5. Partiföreträdarna bör gå före i demokratiarbetet genom att ha en respektfull dialog med varandra. Annars riskerar förtroendet för politiker och den parlamentariska demokratin att erodera, och det vill väl ingen i Nacka?

Bosse Ståldal, ordförande, Lamin Jatta Modigh och Ann Sundberg
Val och demokratinämnden, Nackalistan


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x