Debatt Publicerad 09:59, 16 juni 2020

• "NL ogillar att jag klassar dem som vänster, de vill gärna framstå som lite oberoende mittemellan", skriver Mats Gerdau, M

Johan Krogh, C, har förtjänstfullt visat på Nackalistans populism och opålitlighet. Jag vill lägga till ett perspektiv, Nackalistans systematiska vänsterpolitik är ytterligare ett skäl för oss borgerligt sinnade till att det inte går att samarbeta med dem.

Nackalistan ogillar att jag klassar dem som vänster, de vill gärna framstå som lite oberoende mittemellan som bara driver frågor som är bra för Nacka. 
Inget kunde vara mer fel.
För att visa detta har jag gått igenom alla beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen denna mandatperiod. Det är totalt 33 sammanträden där vi avgjort 433 ärenden (exklusive interpellationer, valärenden, avsägelser, et cetera).

Knappt hälften av besluten har varit helt eniga. Det parti som oftast röstar emot Alliansen är vänsterpartiet (169 gånger), tätt följt av Nackalistan (157 gånger). Det finns en påfallande åsiktsgemenskap mellan dessa två partier. I 120 av de 157 gånger som Nackalistan har röstat emot oss i Alliansen har de röstat med vänsterpartiet.
Man kan också titta på hur Nackalistan agerat de 136 gånger som socialdemokraterna röstat emot Alliansen. Vilken sida väljer Nackalistan — höger eller vänster? Det blir nästan generande tydligt: 111 gånger med S men bara 13 gånger med Alliansen.

De få gånger Nackalistan röstat med oss handlar om att vi inte ska ha några graffitiväggar, ingen ny dansbana, om syskonförtur i förskolan och att vi gärna tar över Arbetsförmedlingens uppgifter i Nacka. Bra så.
Men allt som handlar om ekonomi, styrning och klassiska höger-vänsterfrågor röstar Nackalistan vänster. De vill höja skatten. De kräver kollektivavtal i upphandlingar. De vill ha mer politisk detaljstyrning, flytta makt från skolorna och äldreomsorgen till politiska sammanträdesrum. Högre bidrag. Kortare arbetsdagar. Nej till markförsäljningar. De protesterar inte när regeringen skärper den orättvisa skatteutjämningen för Nacka. Mer kommunalt ägande, mindre privat. De vill inte sälja de bostadsrätter som vi tvingades köpa för att klara den stora flyktingströmmen 2015 men som inte längre behövs. Kort sagt, vänster.

Men det kanske inte är så konstigt. Nackalistans gruppledare Christina Ståldal var tidigare oppositionsråd för socialdemokraterna och dessförinnan aktiv i vänsterpartiet. Nackalistans oppositionsråd Mikael Carlsson satt tidigare i kommunfull-mäktige för miljöpartiet.

Nackalistan har både valteknisk och politisk samverkan med S och V. De har gemensamma gruppmöten med S och V.
Jag har inget problem med att Nackalistan är ett vänsterparti. Men varför har Nackalistan det?

Mats Gerdau, M
Kommunstyrelsens ordförande