FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Debatt

Liberalerna har skriver att de har drivit fram en digital vårdgaranti i Stockholms län, och redan i dag är det möjligt med digitala vårdbesök hos flera vårdcentraler i Nacka.

L: "Nacka ska ha en modern
och individanpassad vård"

Debatt 14:26 | 10 april 2019

Tack vare vårt fokus på innovation är det redan i dag möjligt att välja digitalt vårdbesök hos flera av Nackas vårdcentraler, detta ska vara en självklar kontaktväg för alla som vill, skriver Liberalerna i Nacka.

I takt med att Nackas befolkning växer behöver vård och omsorg byggas ut och moderniseras. Nacka sjukhus har i dag en viktig roll för Nackabornas trygghet men också för att kunna avlasta länets övriga sjukhus. Nu investeras över en halv miljard kronor under de kommande fem åren för att rusta upp och bygga ut sjukhuset. Men en modern och individbaserad vård och omsorg behöver inte bara ändamålsenliga vårdlokaler, utan också smarta digitala tjänster som gör vården tillgänglig oavsett var patienten befinner sig.

Vi tror att digitalisering är helt nödvändig för att förbättra och utveckla vård och omsorg. Välfärdsteknik, digitala tjänster och tekniska hjälpmedel är viktiga redskap för att öka trygghet, integritet och valfrihet i vardagen. Därför har vi från Liberalerna i Region Stockholm drivit fram en Digital Vårdgaranti, så att du som patient själv alltid ska kunna välja hur du kontaktar vården. Ibland passar det bäst med ett fysiskt besök för att göra en undersökning eller provtagning, men ofta kan ditt vårdbesök göras digitalt så att du slipper resa till vårdcentralen eller sjukhuset för ett enkelt återbesök.

Genom olika privata vårdappar har utvecklingen förts framåt, men det är dags att modern teknik införs i hela sjukvården. Tack vare vårt fokus på innovation är det redan i dag möjligt att välja digitalt vårdbesök hos flera av Nackas vårdcentraler, detta ska vara en självklar kontaktväg för alla som vill. Digitalt ska vara normalt — i hela sjukvården!

Andelen äldre i kommunen växer. Den geriatriska vården i Nacka fungerar väl, men i takt med att de äldre blir fler behövs fler vårdplatser för kommunens äldre. För att detta ska vara möjligt krävs ett utökat samarbete mellan Region Stockholm och Nacka Stad. Vi liberaler har inlett en sådan dialog och arbetar för att fördjupa samarbetet ytterligare. För att göra vården för årsrika personer ännu bättre vill vi införa ett nytt vårdval i länet, Vårdval Seniorvård. Detta skulle innebära en tryggare och mer sammanhållen vård för äldre personer med stort vårdbehov genom att man väljer en och samma utförare för både äldreomsorg och primärvård. Genom liberala valfrihetsreformer som denna kan vi sudda ut byråkratiska gränser och säkerställa att individen får bästa möjliga omvårdnad.

Nacka är en fantastisk plats med många möjligheter. Med handlingskraft och innovation vill vi att Nacka ska visa vägen för vad bra vård innebär. För att detta ska bli verklighet krävs dock fler satsningar på digitalisering och på en sammanhållen vård och omsorg — allt för att patientens behov ska stå i centrum. Det är vårt reformlöfte för mandatperioden.

Daniel Forslund, L
biträdande regionråd, Region Stockholm
Gunilla Grudevall Steen, L 
kommunalråd Nacka