”Nacka ska bli klimatvänligast i Sverige”

Debatt Uppdaterad 13:38 19 juli 2019

• "Det går om vi jobbar tillsammans" skriver S i Nacka i ett debattinlägg.

Under våren har Socialdemokraterna, resten av oppositionen och ideella föreningar påpekat att Nacka behöver höjda ambitioner i klimatarbetet för att minska koldioxidutsläppen. Varken Nacka eller Stockholmsregionen når upp till koldioxidutsläppsmålen i Parisavtalet. För varje år som vi underleverar blir åtgärderna som krävs för att komma i fas mer drastiska och dyra. Vi behöver vända utvecklingen nu.

Vi socialdemokrater vill att klimatperspektivet ska genomsyra hela kommunens verksamhet och mätas sida vid sida med ekonomin. Vi politiker kan göra mer för att minska utsläppen på tre viktiga områden: skapa långsiktighet i stadsplaneringen, minska utsläpp i kommunens verksamhet och förenkla för Nackas invånare att minska sina utsläpp.

Vi vill att Nacka ska bli Sveriges mest klimatvänliga byggkommun, med satsningar på klimatsmart byggnation där husen producerar den energi som de använder eller lämnar ett överskott av energi. Samt ökad byggnation i trä som minskar damm, buller och kräver mindre transporter, samt att husen blir mer klimatsmarta.

Socialt hållbar stadsplanering med både hyresrätter och bostadsrätter så att våra unga och gamla också kan bo här. Det blir ohållbart när idrott- och kulturytor får stå tillbaka för högre exploateringsintäkter. Vi vill att det ska finnas god tillgång till grönområden, klimatsmarta idrotts- och kulturytor. Vi vill att kommunens invånare ska ha rådighet över sin kommun nu och i framtiden. Det är oroande att allianspartierna säljer allt fler verksamhetslokaler som skolor och äldreboenden med risk för högre hyror i framtiden och minskad inflytande över kvalitet och hållbarhet. Det är en ekonomisk kortsiktig strategi som varken fungerande i Danderyd, eller fungerar här, och inte leverera en stad vi vill bo i. Klimatet och framtiden kräver mer än bara sänkta skatter. Nackas stora vackra grön- och kustområden behöver större omsorg om våra barn ska få uppleva den.

Vi vill att Nacka ska ha en koldioxidbudget för den egna verksamheten, samt i tjänster och varor som inhandlas.  Avvägandet mellan ökande koldioxidutsläpp och ekonomi, är en politisk fråga och ska behandlas transparent.

Intresset från våra invånare, civilsamhälle och näringsliv att göra mer för klimatet är stort. Därför vill vi att Nacka kommun hjälper invånarna att minska sina utsläpp. Samarbete med appar som deedster är ett bra första steg. Vi vill införa fler sätt att minska rese- och transportbehoven, minska energianvändandet, göra fler Nackabor till energiproducenter och utöka återanvändning och källsortering.

Vår ambition är ärlig, konkret och tydlig. Vi är många som kämpar för ett bättre klimat och vi kan klara av detta om vi jobbar tillsammans.

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd Nacka

Viktor Ellström (S), kommunstyrelsens miljöutskott Nacka