"Nacka röstar nej till
offensiv klimatpolitik"

Debatt Uppdaterad 15:34 04 juni 2019

I ett debattinlägg undrar Nackabor och företrädare för Naturskyddsföreningen Nacka hur allianspartierna kan rösta nej till ökade klimatinsatser.

Den styrande majoriteten i kommunstyrelsen röstade den 13 maj nej till ett medborgarförslag för ökade klimatinsatser i Nacka.  

Medborgarförslaget innehåller flera konkreta åtgärder, bland annat att Nacka tar fram en plan med en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar. Det ska resultera i nollutsläpp till år 2030. Men förslaget röstades ner med motiveringen att Nacka redan gör tillräckligt för klimatet. 

Det ifrågasätter vi starkt.

Enligt uppföljningen av Nackas miljömål ”Begränsad klimatpåverkan” från 2018 framgår att koldioxidutsläppen på vissa områden minskar, men många utsläpp som sker utanför kommungränsen har inte räknats med, vilket behövs för att få en heltäckande bild. Dessutom framgår inte hur och när arbetet ska genomföras då det saknas konkreta åtgärder, en tidsplan samt vem som är ansvarig för genomförandet. Vår slutsats är därför att kommunen inte gör tillräckligt för att klara Parisavtalet eller ens kommunens egna klimatmål.

Dessutom kan man ifrågasätta ifall Nackas målnivåer är tillräckliga för att uppnå Parisavtalet. I koldioxidbudgeten för Stockholms län 2020–2040 (framtagen av forskare på Uppsala universitet på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm) framgår att ”för att Parisavtalets mål ska hållas och för att undvika katastrofala temperaturökningar på planeten bör energirelaterade koldioxidutsläpp minskas med ca 16 procent per år inom länet beräknat från januari 2020.” Vidare sägs att ”kommunen är sannolikt den organisation i samhället som bäst skulle kunna samordna den snabba omställning som behövs för att klara Parisavtalet.” Ett viktigt steg i detta är att ta fram en åtgärdsplan. 

Trots alarmerande konsekvenser av för få insatser och för låg hastighet i klimatomställningen samt att det blir dyrare ju längre vi väntar röstar allianspartierna nej till detta medborgarförslag, liksom flera klimatmotioner, som alla skulle möjliggöra och hjälpa kommunen, länet och Sverige att nå klimatmålen. Detta är beklagligt med tanke på att en majoritet av de svarande i vår valenkät sa sig verka för att Nacka kommun ska ha som mål att bli fossilfri till år 2030 (dock inte M, SD och L). Särskilt undrar vi över KD:s agerande som nyligen kritiserade regeringen för att göra för lite för Agenda 2030 inklusive klimatet samtidigt som de själva bedriver en otillräcklig klimatpolitik i Nacka. Nio av tio Nackabor ser sig själva som klimatmedvetna och vi tycker de förtjänar en kommun som tar sitt ansvar med en kraftfull och offensiv klimatpolitik.

Nyligen noterades en koldioxidnivå i atmosfären på 415,26 miljondelar. Högre halter har aldrig uppmätts. Mars månad blev ovanligt varm i världen som helhet och samtidigt rapporteras att Grönlandsisen börjat smälta en månad tidigare än normalt. Det är ingen tvekan om att läget är mycket akut. Vi undrar nu hur ni i allianspartierna kan rösta nej till medborgarförslaget med motiveringen att ni redan gör tillräckligt och varför ni tycker det är okej att inte ta ansvar för Nackas egna utsläpp i den takt som krävs? Nacka är en resursstark kommun. Nu är det dags att ta ansvar.

Hanna Nilsson och Ronny Fors
Naturskyddsföreningen i Nacka
Ulla Brunö och Annicka Flovin
Nackabor som skrivit medborgarförslaget till kommunen