”Nacka i narkotikatopp — stoppa droghandeln!”

FOTO: Thomas Möller/Mostphotos
Debatt Uppdaterad 10:05 03 september 2019

• "Droghandeln göder gängen och skapar otrygghet för vanligt folk", skriver inrikesminister Mikael Damberg, socialminister Lena Hallengren och Khashayar Farmanbar, oppositionsråd i Nacka.

Att öka tryggheten i samhället är en av statens viktigaste uppgifter. Öppen droghandel är ett problem i många av landets kommuner. I Stockholms län är användningen av narkotika hos flickor i årskurs 2 i gymnasiet som störst i Nacka kommun.

Droghandeln göder gängen och skapar otrygghet för vanligt folk. Genom att stoppa droghandeln skärs finansieringen av och så kan vi knäcka gängkriminaliteten.

Tillgången och missbruket av narkotika är ett stort samhällsproblem – det skördar liv, splittrar familjer och göder den organiserade brottligheten. Droghandeln utgör en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag och leder till skjutningar och våldsbrott, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena. Ingen stadsdel ska förlamas av kriminalitet och ingen ska bli utsatt av de kriminella gängen.

Narkotika är inte ett problem som är isolerat till utsatta områden, det finns i hela landet. Festknarkandet på krogen och hemmafester är en viktig inkomstkälla för de kriminella grupperna, och droghanteringen är en del av gängens rekrytering av unga till kriminalitet.

I Stockholmsenkäten 2018 jämfördes kommuners narkotikaproblem. I Nacka kommun uppger 28 procent av flickorna respektive 31 procent av pojkarna i årskurs 2 i gymnasiet att de har använt droger. Det är nästan var tredje ungdom i gymnasiets andra årskus.

Att bekämpa gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av Socialdemokraternas högst prioriterade frågor. Ett brett spektrum av åtgärder krävs: från socialtjänst och skola via ungdomsverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder och civilsamhälle till polis, och kriminalvård. Samhället måste slå hårt, inte bara mot brotten, utan också mot brottens orsaker. Det polisiära och sociala arbetet ska gå hand i hand.

Vi gör stora insatser för att stoppa den organiserade brottsligheten. Vi förstärker polisen med 10 000 polisanställda. En av deras viktigaste uppgifter kommer att vara att bekämpa droghandeln. Vi ger också polisen möjlighet att övervaka med kameror på gator och torg. Minimistraffen för grovt vapenbrott har fördubblats. Vi ger dessutom Tullverket fler befogenheter att komma åt smugglingen. Och vi förstärker socialtjänstens förutsättningar att fånga upp och ge stöd till barn och unga. Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att skärpa arbetet. Till exempel ska postlagen ändras så att postanställda inte ska kunna utnyttjas till att agera kurirer i droghandeln.

Vi ger uppdrag till polisen att stärka sitt arbete mot droghandeln på bred front. En ny nationell strategi ska tas fram med fokus på narkotikaprevention och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att kartlägga narkotikamarknaden och dess konsekvenser.

I Nacka har Socialdemokraterna arbetat för att öka satsningar mot narkotikahandeln. Bland annat vill vi införa fler kontroller med polishundar i skolor, satsa på en övergripande strategi mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för ungdomar, och avsätta resurser för att fånga upp ungdomar tidigt och förebygga framtida drogrelaterade problem.

Narkotikamissbruk förstör människoliv och finansierar de kriminella grupper som sprider otrygghet i Sverige. Vi vet att bekämpning av narkotika kommer vara ett hårt slag mot de kriminella gängen. De ska knäckas. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Mikael Damberg, S
inrikesminister
Lena Hallengren, S
socialminister
Khashayar Farmanbar, S
kommunalråd i opposition