”M:s flygblad fullt av osanningar”

Debatt Publicerad 09:45, 16 december 2019

• V i Värmdö: "Vi skäms inte för att vi ensamma yrkar på skattehöjning!"

Du har kanske fått ett flygblad i brevlådan från M i Värmdö. Rubriken är ”Det är ansvarsfullt att kosta mindre”. Tål deras text att granskas?

Där står ”andra pratar om underfinansiering och vill skjuta till mer pengar med höjda skatter”. Det är oss i Vänsterpartiet som Moderaterna då talar om. Vi skäms inte för att vi ensamma yrkar på skattehöjning!
Moderaterna påstår att de i stället vill söka orsaken till de höga kostnaderna och säger att de hittat ett hål inom hemtjänsten på nära 20 miljoner. I själva verket går hemtjänsten med nära 19 miljoner i förlust i år. Stora förluster har det varit sedan länge och vi har haft borgerligt styre sedan 2006!? Moderaternas standardlösning är privatisering, men de privata utförarna här hoppar av eller går i konkurs för att resurserna inte räcker. Hur hemtjänsten ska kunna spara 20 miljoner har M inte visat.

Skolan påstår M ”är ett av våra mest prioriterade områden och därför utökar vi budgetramarna med 33 miljoner” till 2020. Men det ska ju gå till 
• ökade lokalkostnader, nästan tio miljoner.
• en miljon till utökad undervisningstid i årskurs ett.
• drygt elva miljoner till ökat antal elever.
• totalt drygt elva miljoner till höjd skolpeng med en procent i förskolan, två procent i grundskolan och noll procent i gymnasiet.

Och vad går skolpengens höjning till? Mest till lärarlönerna. Löneökningen inom skolan är 2,8 procent per år för lärare som jobbar kvar, men de som byter kommun får mycket mer. Hur stor den löneglidningen är vet inte kommunen!? Men låt oss säga att den genomsnittliga löneökningen per lärartjänst är fyra procent. Troligen lågt räknat. Då förstår du att det ekonomiska utrymmet per elev i själva verket minskar ordentligt. Och så har det varit nästan varje år. Kallas det prioritering?
När det gäller resurser till undervisning ligger Värmdö på plats 283 av 290 i år enligt Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun”. Googla gärna! Därför skäms vi inte för att vi visar på behovet av höjd skatt.

Bertil Krakenberger, V
Ersättare i utbildningsnämnden