Debatt Publicerad 09:59, 04 mars 2020

• "Vi vill se förändring på systemnivå för att nå Nackas miljömål", skriver i MP i Nacka som vill att man ska verka för vegetarisk norm i Nackas verksamheter

Vi håller med Nacka gymnasiums elever (NVP 18/2) om att mer arbete behövs för att ändra normen och ”vända steken” i Nacka. Vegetarisk norm betyder att vego är standard och animaliska produkter undantag, inte tvärtom som idag. Livsmedel har olika klimatpåverkan och ”biffen” hör till de största utsläppskällorna hos Nackaborna. Vad vi lägger på tallriken spelar alltså roll även för klimatet.

Miljöpartiet tycker det är viktigt att arbeta med den mat som serveras i kommunal regi: som stor inköpare och ”tillagare” kan vi göra skillnad! I förskola- och skola grundläggs många goda matvanor men när vi nyligen tittade på Nackas skolmatsedlar så saknade 15 skolor vegetariskt alternativ helt minst en dag i veckan medan fyra skolor erbjöd vegetariskt bara en dag.

Vi vill se förändring på systemnivå för att nå Nackas miljömål. Att börja med de verksamheter vi äger gemensamt — de kommunala — är en god start. Därför arbetar vi för vegetarisk norm i Nackas verksamheter för att minska matens klimatpåverkan och för en halvering av matsvinn och avfall. Vi vill också se en matstrategi för folkhälsa, miljö och klimat och att skolkockar ska få fler verktyg och utbildning i klimatsmart mat.
Arbetet behöver verkligen steppas upp om vi ska ha klimatsmart mat till 2030 och minska Nackas klimatavtryck. Visst kan vi vända steken, men då måste vi arbeta med tydliga mål för kommunens verksamheter, utmana och förändra normer.

Sidney Holm, MP
Oppositionsråd
Lisskulla Zayane, MP
Gruppledare