FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Debatt

MP: "Fyra förlorade
år för klimatpolitiken"

Debatt 12:27 | 28 augusti 2018

"Det är ett farligt misstag att tro att klimatfrågan är något långt borta som ska lösas av någon annan, ett feltänk som genomsyrar Allians för Värmdös prioriteringar", skriver Miljöpartiet i Värmdö i en debattartikel.

I sommar har klimatfrågan bokstavligt talat blivit het. Torka och skogsbränder har lyft vikten av att ta klimatet på allvar på ett sätt som få hade väntat sig i våras.

Klimatfrågan är global men många av lösningarna är lokala. Lokalsamhällen går före med idéer som sedan kan exporteras till samhället i övrigt. Det är ett farligt misstag att tro att klimatfrågan är något långt borta som ska lösas av någon annan, ett feltänk som genomsyrar Allians för Värmdös prioriteringar.

På Värmdö har Alliansen under de senaste fyra åren inte kommit med ett enda nytt förslag på klimatåtgärd. Istället så har de lagt stora resurser på att utreda förbifarter genom Ekedalsskogen och Hemmesta storskog, förslag som endast leder till ökade klimatutsläpp och dessutom skövlade naturområden. Dessa resurser hade istället behövts för att utveckla Värmdö till en föregångare på miljöområdet.

Klimatproblemen måste lösas här och nu. Som ett första steg behöver vi ta fram en handlingsplan som pekar ut nödvändiga åtgärder för att bli en framgångsrik klimat- och miljökommun, exempelvis genom att göra våra transporter, vårt resande och vårt boende mer hållbart. Det här är något vi i Miljöpartiet har efterfrågat under en längre tid.

Målsättningen att bli en framgångsrik miljökommun är en fråga om livskvalitet. Det ställer krav på att bevara värdefulla tätortsnära grönområden i samhällsplaneringen, restaurera och sanera förorenade markområden, investera i ett robust vatten- och avloppsnät och återskapa ett friskt och levande hav. För att nå dit behöver vi stärka naturskyddet i Värmdö och ge mer resurser till både miljötillsyn och miljöinsatser.

Det är dags att börja satsa på klimatet och vår miljö igen, och våga se möjligheterna med att delta i omställningen. Det är vårt ansvar att här och nu skapa hållbara lösningar för kommande generationer!

Filip Joelsson, MP
språkrör, Värmdö
Hanna Thorell, MP
språkrör, Värmdö