Debatt Publicerad 12:06, 03 februari 2023

• Miljöpartiet svarar lokala miljöföreningar: 30 procent av Nackas natur ska skyddas helt

Vi i Miljöpartiet är glada att Nackas miljöorganisationer uppmärksammar vår överenskommelse och dess positiva påverkan på Nackas klimat- och miljöarbete.

Det stämmer att det kostar för klimat och miljö när vi bygger — därför är det viktigt att styra vad, var och hur vi bygger. Det planerade bostadsbyggandet i kommunen tycker vi ger fler fördelar än nackdelar — främst då det är del av tunnelbaneavtalet som knyter Nacka till övriga Stockholm och gör att tusentals Nackabor kan bryta sitt bilberoende. Förtätning av centrala delar av kommunen gör också att fler personer kan dela på samma yta och samhällstjänster, vilket gör att mer mark kan lämnas oexploaterad.

Miljöpartiet har särskilt tagit fasta på miljö och klimat i överenskommelsen och även kopplat till byggprocesser. Det handlar om att bygga för lägre energiförbrukning och planera in mer grönska både där det byggs och genom att skydda mer natur i hela Nacka. När naturmark exploateras ska kompensationsåtgärder ske i närområdet och särskilt ska gröna samband skyddas och stärkas. Sen får man inte glömma att överenskommelsen innebär att 30 procent av Nackas natur ska skyddas helt — en enorm och livsviktig ambitionshöjning. Kommunen ska också möjliggöra etablering av bilpooler, vilket minskar behovet av parkeringsplatser.

När det gäller Henriksdalsbacken finns det en tendens att blanda ihop begreppen. Tidigare planer att exploatera Trolldalen — skogen uppe på berget söder om Kvarnholmsvägen — är inte längre aktuella. Det vi går med på är att bygga smala hus längs vägen upp till Henriksdalsberget, vilket är just den sorts skonsamma bebyggelse som vi uppfattat att flera miljöorganisationer accepterade i framtagandet av planprogrammet för området 2017. Själva Trolldalen, öster om planområdet, ska tack vare överenskommelsen skyddas och bevaras som grön lunga.

Vi i Miljöpartiet är stolta att driva Nackas klimat- och miljöarbete framåt, och ser fram emot att de kommande åren visa att en grön röst vid förhandlingsbordet gör skillnad!

Desha Svenneborg, MP
Oppositionsråd
Lisskulla Zayane, MP 
Gruppledare


 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x