MP: "Alliansen är ute på
djupt vatten i simhallsfrågan"

Debatt Uppdaterad 09:52 29 maj 2019

Nu när den nya simhallen blivit så dyr att ingen vill bygga den finns det möjlighet att göra om och göra rätt — och placera simhallen i Fisksätra. Det skriver Miljöpartiet i en debattartikel.

Nu är det snart fyra år sedan det med en rösts övervikt beslutades att en ny simhall skulle byggas i Neglinge istället för i Fisksätra. Det var ett tråkigt beslut på många vis, särskilt eftersom det bästa alternativet var Fisksätra. Såhär fyra år senare är det bara ännu mer tydligt att Fisksätra är bättre, för det har nämligen hänt en hel del på vägen. Flera av Alliansens tunga argument för en simhall i Neglinge har fallit och det blir tydligt att det knappast är samhällsekonomiska skäl som ligger bakom deras ställningstagande.

Fisksätra är redan i dag ett av Sveriges mest tätbefolkade områden och fler bostäder planeras här. Alldeles nyligen stod det också klart att här blir en ny stor skola här om några år. Samtidigt är kommunikationerna hit bra och många fler skulle ha glädje av en simhall här, något som även kommunens egen utredning om var en simhall bäst placeras tydligt visade.

När Näckenbadet byggdes för snart 50 år sedan var Neglinge ett centralt område i Saltsjöbaden. Då var det mer bebyggelse i Neglinge än i Fisksätra, i dag är det ett glesbefolkat villaområde. De nya bostäder som var planerade i Saltsjöbadens centrum när beslutet om ny simhall togs för fyra år sedan kommer inte heller att bli av, eftersom Alliansen gett efter för högljudda Saltsjöbadsprotester.

Fler bostäder, ny skola, goda kommunikationer, tätbefolkat och tillgängligt står nu mot slopade byggplaner, färre bostäder, glesbefolkat, otillgängligt för boende i närområdet och krångligare att ta sig till för andra nackabor. Alliansen är verkligen ute på djupt vatten i sin argumentation kring varför en simhall bäst placeras där den gör minst nytta. Att simhallen visat sig bli så dyr att ingen vill bygga den gör nu att det finns möjlighet att göra om och göra rätt. Ta livbojen Alliansen och bygg en simhall där det är samhällsekonomiskt vettigast!

Sidney Holm, MP, 
oppositionsråd, Nacka
Lisskulla Zayane,  MP
gruppledare, Nacka