FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Motverka ensamheten —
gör skillnad för en äldre

Debatt 10:04 | 14 februari 2019

Anna Lipinska, KD, ordförande i Värmdös vård- och omsorgsnämnd, vill inspirera till initiativ för att bryta äldres ensamhet.

I dag är det Alla hjärtans dag. Ett tillfälle då många av oss uppmärksammar våra nära. Men som vid många andra tillfällen och helger är det en stor grupp i vårt samhälle som glöms bort — de äldre. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför stor risk för isolering, nedsatt hälsa och livskvalitet. Enligt siffor från Statistiska Centralbyrån är det cirka 300 000 personer över 65 år i Sverige som upplever ensamhet relativt ofta. Socialstyrelsens undersökningar visar att hälften av de äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende besväras av ensamhet.

Ensamheten bland äldre är ett samhällsproblem. Den bidrar till ohälsa som depression, hjärt- och kärlsjukdomar, ångest och demens. Det påverkar förstås samhällsekonomin i form av kostnader för extra omsorgs- och vårdinsatser. 

Politiken har ett ansvar att skapa förutsättningar för att bryta ensamheten men vi behöver vara fler som gör skillnad i vardagen för en äldre. Jag vill inspirera dig till att ta initiativ, litet som stort och gör skillnad på ditt sätt. Det kan vara att uppmärksamma en äldre granne i din omgivning. Genom att bjuda på en fika eller lunch. Det kan också innebära att engagera sig i en ideell förening för de äldre, eller varför inte starta en.

Som ordförande i vård- och omsorgsnämnden kommer jag ihop med mina kollegor i Majoritet för Värmdö jobba för att få fram en strategi som motverkar ensamhet bland äldre. Jag ser möjligheter med att hitta samarbete med föreningar som har ett starkt engagemang för våra äldre.

Anna Lipinska, KD
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden