"M duckar om sina nedskärningar"

FOTO: NADIA ENEDAHL, MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 10:45, 08 november 2019

• Socialdemokraterna svarar på Majoritet för Värmdös debattartikel om S-budgeten • "Man vill skyla över egna tillkortakommanden genom att peka finger åt oppositionen"

I en debattartikel på NVP.se kan man läsa att Majoritet för Värmdö är bekymrade över Socialdemokraternas budgetalternativ.

Det stämmer att vi i vårt budgetförslag räknade med knappt 16,9 miljoner kronor, pengar som inte fanns med i majoritetens budget. Anledningen är att vår budget lades samma dag som statsbudgeten presenterades och vi hade fått besked om att det rörde sig om nya medel. Det visade sig att kommunens tjänstemän redan räknat in en stor del av de nya statsbidragen, och att det endast var den statliga satsningen på 1,7 miljoner kronor för att motverka demens och ensamhet bland äldre som var nya medel.

Vi politiker beskylls ibland för att inte erkänna misstag. Vi erkänner att vi räknade med ett statsbidrag på drygt 15 miljoner kronor som uppenbarligen redan fanns med i tjänstemännens underlag, väl dolt i den så kallade ”regleringsposten”, istället för att pengarna tidigare år funnits med under posten ”välfärdsmiljoner”. Misstaget berodde på tidsbrist, vi hade bara några timmar på oss att analysera statsbudgeten innan vårt budgetförslag skulle vara färdigt. Att storleken på de samlade bidrag som kommunen får av staten inte framgår någonstans i Majoritet för Värmdös budget underlättar inte när man ska lägga en alternativ budget. 

Hade vårt budgetförslag röstats igenom hade vi behövt revidera budgeten precis så som också görs med de nya skatteintäktsprognoserna i majoritetens budget. Men även om vi inte tar med dessa 15 miljoner i vår budget så har vi gjort omprioriteringar och besparingar på den centrala kommunbyråkratin som ligger på 76 miljoner kronor utöver Majoritet för Värmdös budget. Det är med dessa pengar som vi finansierar huvuddelen av våra reformer som vi riktar mot skolan och välfärdsnämnderna.

Som sagt, även vårt budgetalternativ måste vara korrekt. Vi diskuterar gärna hur vi som opposition kan få bättre förutsättningar att lägga korrekta budgetförslag. Som det var denna gång hade vi bara en helg och två arbetsdagar på oss att svara på majoritetens budget, till skillnad från den annars brukliga hanteringen att dokument av viktigare karaktär bör finnas till hands en vecka innan. Och kommunbudgeten hör rimligen till kategorin viktigare dokument.

Sett till den totala omslutningen på kommunens budget som uppgår till 2,4 miljarder kronor så blir det tydligt att man vill skyla över egna tillkortakommanden genom att peka finger åt oppositionen. 

Varför annars lägger Moderaterna — som har styrt Värmdö kommun de senaste 13 åren — så mycket fokus på vårt budgetalternativ som blivit nedröstat i 13 års tid? Trots många fina tal om att vi behöver "ta ansvar" tillsammans, "samarbeta" för Värmdöbornas bästa och så vidare har moderaterna sagt nej till vartenda ett av våra förslag. 

Varför vill moderaterna prata om andras budgetförslag istället för sitt eget? Är det kanske för att man i sin egen budget har stora hål? I samband med budgetuppföljningen av första halvåret 2019 prognostiseras vård- och omsorgsnämnden gå med 27 miljoner, socialnämnden med 20 miljoner och utbildningsnämnden med 10 miljoner kronor i underskott. Att rikta strålkastarljuset bort från den egna politiken är inte att ta ansvar.

Den egna moderata politiken innehåller nämligen ingenting annat än felprioriteringar och nedskärningar. Trots att löner och priser ökar ger moderatbudgeten inte en enda krona i kompensation till äldreomsorgen och socialtjänsten. Och grundskolan får två procent i uppräkning, trots att lärarlönerna kommer att öka med närmare tre procent. Förskolan får bara en procent, trots betydligt större ökningar av kostnader. 

I praktiken innebär moderatbudgeten alltså nedskärningar överallt i kommunens viktigaste verksamhet samtidigt som kommunens centrala byråkrati har tillåtits stiga kraftigt. Numera hör Värmdö till de tre kommuner i länet som har den största andelen byråkrater per invånare. Samtidigt har man ändå misslyckats att ansöka om statsbidrag som kommunen har rätt till i mångmiljonklassen. Det är pinsamt. Konsekvensen är att Värmdö kommun hamnar i bottenligor när det gäller skolan och äldreomsorgen.

Vi socialdemokrater har försökt vända på varenda skattekrona för att använda dem så effektivt som möjligt. Vi föreslår kraftiga besparingar i kommunbyråkratin. Med vårt förslag skulle det sparas inte mindre än 45 miljoner kronor på kommunens centrala förvaltning, bland annat genom att spara in på tjänstemän på kommunledningskontoret, ett riktigt konsultstopp och andra besparingar på central administration.

Om Socialdemokraternas förslag om att kraftigt skära ner på den centrala byråkratin skulle genomföras frigörs stora resurser som idag slösas bort i Värmdö. Moderaterna blundar hårt och låter medvetet bli att minska den stora byråkratiska överrocken. Istället är det skolelever, äldre, socialt utsatta och de med funktionsvariation som får betala för moderaternas bristande styrning och felprioriteringar.

Värmdös medborgare förtjänar en kommunledning som tar ansvar också i praktiken. Värmdö kan bättre.

Carl Kangas, S
Karin Voltaire, S
Sandro Wennberg, S
Julia Ekedahl-Lotoft, S