Debatt Publicerad 13:24, 18 februari 2020

"Det är anmärkningsvärt att finansministern låter sig vilseledas i våra lokala frågor utan att vara insatt i vad det handlar om". Det skriver Deshira Flankör, M, och Marie Bladholm, M, i ett debattsvar till Magdalena Andersson.

Var så säkra på att de 15 miljoner som regeringen aviserat som välfärdsmiljoner kommer att gå till välfärden. Inte bara 15 utan även de ytterligare 7,8 miljoner som oppositionspartierna M, KD, SD och V överträffar regeringen med. 
Men mer personal blir det inte, utan pengarna kommer att gå till att täcka det budgetgap i välfärden som er förändring av utjämningsskatten bidragit till. Den budget som kommunstyrelsen lade fram i september 2019 har ni i regeringen stympat med 16,6 miljoner och nu tycker du, Magdalena Andersson, att vi ska se er som hjältar? 
Engångsatsningar anställer man inte folk på! Än mindre när finansministern har, som plåster för oss kommuner som har förlorat i utjämningsskatten, lagt in ett tillfälligt införandebidrag som trappas ner under tre år. Värmdö har 40 miljoner att arbeta in fram till 2022 när införandebidraget upphör. 

Vår budget för 2020 är ansvarsfull eller snål om den ska ses från S synvinkel. På grund av rådande förutsättningar satsar vi på kärnuppdraget med en extra höjning av pengen på skola och förskola. I övrigt är våra målsättningar att minska kommunens kostnader. 
Vi vill trimma organisationen i kommunhuset, minimera konsultköpen och samla driften av anläggningar, gator och parker. Med uppdraget om minimeringen av konsultkostnaderna vill vi förstärka ett långsiktigt arbete med kompetens, bemanning och ordinarie anställning när behovet är varaktigt. 

”Är inte insatt”
Det är också viktigt att lyfta att 64 procent av kommunens konsultkostnader går till investeringar. Det handlar om byggnation av förskolor, skolor och VA. Därför är det anmärkningsvärt att finansministern låter sig vilseledas i våra lokala frågor utan att vara insatt i vad det handlar om.
Om finansministern har missat det, har Värmdö, liksom landets övriga kommuner, en ekvation att lösa. Framtidens välfärd med både fler äldre och yngre som ska försörjas av färre som arbetar, går inte ihop. Den skulle inte gå ihop även om vi skulle låta skatterna skjuta i höjden för att tala (S) språk. Det ställer däremot krav på arbetssätt som minskar kostnaderna. Därför är det viktigt att hushålla med resurserna, sålla mellan projekten och renodla kommunens kärnuppdrag. 

”Tillräckligt att jobba med”
När vi ändå har dig på ”tråden”, Magdalena, vill vi lyfta vikten av att inte försämra våra ekonomiska förutsättningar. Vi har inte samma partifärg men vi jobbar för samma målgrupp och därför vädjar vi till dig om förståelse om att inte lämpa över ett enda ansvarsområde till på oss i kommunen. Vi har tillräckligt att jobba med efter förändringen av skatteutjämningssystemet som drog undan mattan för oss. 

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande 
Marie Bladholm, M
Socialnämndens ordförande