"Maktfullkomligheten hos M skadar lokaldemokratin"

Julia Ekedahl Lotoft och Carl Kangas. FOTO: PRESSBILD
Debatt Publicerad 14:40, 17 november 2021

• "Vi vägrar att låta oss mobbas", skriver S i Värmdö

Budgetfullmäktige den 10 november var ett sorgligt kaos. Med en för alla helt obegriplig oordning och stor otydlighet in i det sista från presidiet kring hur besluten skulle tas.
Skälet till oordningen? Under de senaste veckorna har majoritetspartierna anförda av M varit helt ointresserade av att ingå överenskommelser kring spelregler och format som tydliggör både debattordning och hur beslutspropositioner ska ställas. Tidigare år har vi alltid långt i förväg gjort upp om det och tillsammans arbetat fram sk voteringslakan. 

Men M har i fråga efter fråga agerat mer och mer maktfullkomligt under den senaste tiden. 
Nu insisterade de ensidigt att vi skulle ha en debatt utan ordning och ville att budgeten skulle tas med ett enda klubbslag. Vi har i omgångar i skrift och genom samtal ifrågasatt upplägget. Precis som vi befarade ledde denna oordning istället till en längre (och rörigare) debatt. 

Förslagen till hur budgetbesluten skulle tas som skickades ut inför mötet riskerade att leda till motstridiga beslut. Vi valde då att kontakta SKR:s jurister som gav oss stöd i kritiken. 
Förslaget har uppgetts vara inspirerat av grannkommunen. Men trots att vi efterfrågat och blivit utlovade skriftlig redogörelse för denna omvärldsbevakning så har den aldrig levererats. 

Den socialdemokratiska gruppen tar kollektiva beslut. När inte ens rutinerade ledamöter kände sig trygga med de (motstridiga) besked som lämnades inför och under mötet kring hur fullmäktiges ordförande avsåg att ställa proposition så fördes förslaget om att bordlägga enbart beslutsdelen fram. Det tyckte hela den socialdemokratiska gruppen sedan var en rimlig lösning i det kaosartade läget. 

Vår representant och därefter jag som gruppledare förde tydligt fram att vi yrkade just bordläggning och inte återremiss eftersom vi ansåg att debatten nu var avklarad. Den vill vi inte ta igen. Vi deklarerade tydligt att vi ansåg att besluten med bättre förberedelser och samsyn kring upplägg kunde genomföras på cirka 15 minuter på kommande ordinarie sammanträde och gav förslag om att ta beslut om preliminär skattesats nu. Att ta just en preliminär skattesats används vid osäkra lägen, exempelvis direkt efter ett val. 
Allt detta avvisades av kommunstyrelsens ordförande. Istället fick vi höra svordomar och tillmälen. 

Som kommunstyrelsens ordförande har man ett tydligt ansvar att säkra stöd för sin budget. Då kan man inte behandla oppositionen och Värmdös till antalet mandat i fullmäktige största parti hur oanständigt som helst. Vi vägrar att låta oss mobbas. Vi tänker inte låta M fortsätta att trixa med vår lokaldemokrati.
Vi har trots allt detta goda förhoppningar om att vi genom samtal kan lösa ut oklarheterna och ta nödvändiga beslut. 
Det är förstås lösningarna på värmdöbornas problem som måste stå i fokus. Men lokaldemokratin är värd att försvara.

Carl Kangas, S
Kommunalråd i opposition och gruppledare
Julia Ekedahl, S
Skolkommunalråd i opposition


 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x