Debatt Publicerad 12:05, 03 oktober 2020

• "Skolpengen ska inte gå till ineffektivitet och höga lokalkostnader, som är fallet i dag", skriver majoriteten i Värmdö

Skolfrågorna engagerar många, och det är precis som det ska vara. Det är våra barn och vår gemensamma framtid det handlar om. Det pågår viss oro och en viss felaktig information är också i omlopp, vilket spär på oron. Därför vill vi klargöra vad förslaget om samlokalisering i själva verket innebär.

Utmaningar inom skolans organisation är ingen ny fråga i Värmdö. I många år har vi brottats med ineffektivt nyttjande av våra gemensamma resurser. Trots en hög skolpeng har vi problem med återkommande underskott i våra verksamheter.

Vi har nu kommit till en punkt där obekväma beslut behöver tas för att skolpengen ska gå till det som ger värde för våra unga: högkvalitativ utbildning, fler behöriga lärare, bra mat med en hög andel ekologiska varor, tillagningskök, lagom stora barngrupper samt en bra och stark elevhälsa. Skolpengen ska inte gå till ineffektivitet och höga lokalkostnader, som är fallet i dag.
Därför vill vi klargöra att flytten av Munkmoraskolan är nödvändig då den har kapacitet för 230 elever, men har i dag endast 150 elever. Flytten kommer att ske till den nyrenoverade Ekedalsskolan som ligger cirka två kilometer bort. Även i våra förskolor står vi med många tomma platser, dyra och opraktiska lokaler som dessutom har renoveringsbehov. Därför föreslår vi utveckling av två av våra äldsta förskolor och samlokalisering av fem förskolor. De förskolor som föreslås samlokaliseras är:
• En förskola med kapacitet för 16 barn, som egentligen är en opraktisk och nedgången tvåvåningsvilla på 160 kvadratmeter.
• En annan förskola finns i två sammansatta lägenhetslokaler i en bostadsrättsförening.
• En tredje förskola som är cirka två år gammal samt består av tillfälliga moduler, har uppförts i väntan på bygget av ny förskola i Charlottendal, vilken kommer stå färdig redan i början av 2021.
• En fjärde förskola omges av flera kommunala förskolor inom 200 till 900 meters avstånd. 
• En femte förskola omges av två andra förskolor på 500 meters respektive 750 meters avstånd.

Kommunens har 31 egna förskolor och då har vi inte räknat in utbudet som finns i fristående regi. Det betyder att vi fortsatt kommer att ha både mindre förskolor och även de större förskolorna som är väl anpassade så att avdelningar och miljö är indelade i mindre enheter.
När den här förändringen är genomförd kommer grundförutsättningarna stärkas för våra skolor och förskolor så att de kan satsa på utbildningen med fler behöriga lärare, mindre barngrupper, bra mat och en starkare elevhälsa.

Cecilia Lindberg, M
ordförande utbildningsnämnden
Fredrik Snejbjerg, L
vice ordförande utbildningsnämnden
Miranda Ahlers, C 
ledamot
Ulrik Lindgren, KD
ledamot
Siv Strömbäck, MP 
ledamot
Ulla Pihlvang, M
ledamot
Irene Ulfvin, M 
ledamot