Debatt Publicerad 13:59, 05 oktober 2021

• Det finns många värden vi behöver beakta loktalt, menar Filip Wiljander, M

Moderaterna säger nej till vindkraft i Nacka. I en motion till kommunfullmäktige vill Vänsterpartiet utreda möjligheten till vindkraft i kommunen. I detta har Nackalistan och Socialdemokraterna instämt. Moderaterna säger nej till detta. Vindkraft är bra, men lämpar sig inte i en storstadskommun. Svårare än så är det inte.

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel. Dessutom ska alltmer elektrifieras. Tunnelbana, elbilar och uppvärmning. I Norrland fossilfri ståltillverkning med hjälp av vätgas. Allt detta kräver elektricitet.

Därför ska Sverige ha en fossilfri elproduktion där alla fossilfria energikällor bidrar, inklusive vind-, vatten- och kärnkraft. Det innebär dock inte att alla energikällor är lämpliga överallt. 200 meter höga vindkraftverk runt om i kommunen förstör vår landskapsbild och försämrar livskvaliteten för oss nackabor.

Svensk energipolitik vore nästan humoristisk, om det inte vore på allvar. Först avvecklar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna på nationell nivå en ren och säker energikälla i form av kärnkraft. När elektriciteten sedan inte räcker till och oljekraftverk i södra Sverige behöver dras i gång för att undvika elransonering, försöker man på kommunal nivå påtvinga Nackaborna vindkraftverk. Bättre är att inte avveckla kärnkraften från första början.

Vi som bor här vet att Nacka är fantastiskt vackert, men kommunen är faktiskt tätbefolkad. Enorma vindkraftverk riskerar att synas från nästan hela kommunen. Dessutom är vindkraftverk inte tysta av sig. De massiva rotorbladen medför bullernivåer som sprider sig långt. Det har en stor påverkan på närboeende. En påverkan vi moderater inte vill ha.

Sverige ska ta sitt ansvar här hemma och nå nettonollutsläpp. Men det finns många värden vi behöver beakta loktalt. Ett sådant är vår vackra närmiljö och landskapsbild. Ett annat är människans hälsa. Då kan vi inte ha vindkraftverk här i kommunen.

Filip Wiljander, M
kommunalråd


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x