M: ”Vi ska inte gömma och glömma de som är fast i ett missbruk”

Debatt Publicerad 12:23, 21 maj 2020

• Socialnämndens ordförande Marie Bladholm, M, svarar om Värmdös arbetssätt i beroendevården

Vårt nya arbetssätt inom beroendevården innebär att aktivt arbeta med att bryta mönster av beroende och hemlöshet och hjälpa fler till ett självständigt liv. 

2018 valde vi att lägga ner våra interna stödboenden då de inte levde upp till den kvalité som vi eftersträvar. Nykterhetspolicyn som kommunen har i sina boenden efterlevdes inte fullt ut, fastigheterna var uttjänta och den genomsnittliga placeringstiden var mycket längre än i jämförbara externa stödboenden. Flera av de boende var dessutom fast i vad som kan beskrivas som en ond cirkel. De behandlades på behandlingshem, bodde på stödboendet ett tag för att sedan gå tillbaka i ett missbruk. 

Det är viktigt att poängtera att vi inte släpper ansvaret och låter ”Andra kommuner ta hand om Värmdös missbrukare” som Nacka Värmdö Posten skrev i en tidigare artikel. Det är fortfarande Värmdö som beslutar om insatser och som sedan köper platser till en snittkostnad på 1400 kronor per dygn i extern regi vid de tillfällen det behövs. 

Samtidigt har användandet av stödboenden som insats minskat eftersom vi har börjat med det nya arbetssättet Case management tillsammans med träningslägenheter. Insatsen är individbunden och innebär att en Case manager följer individen från dag till dag, till skillnad från ett stödboende där personal arbetar efter ett schema. Det gör det möjligt att uppmärksamma återfall och försämrat mående i ett tidigt skede, vilket gör att rätt stöd snabbt kan sättas in. 

Vårt uppdrag inom beroendevården är att hjälpa folk ur sitt beroende och att uppnå deras fulla potential i ett självständigt liv. När vi som myndighet träder in och hjälper individer att ta itu med sitt beroende är inte lösningen att ordna ett boende utan krav på drogfrihet. Det skulle leda till en sorts ”gömma och glömma” mentalitet som vore att ge upp på dessa personer. Att däremot arbeta aktivt för att hjälpa någon att bli fri från droger, det är att bry sig på riktigt. 

Marie Bladholm, M 
Kommunalråd och ordförande socialnämnden