FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Debatt

M: ”Vi ska göra allt för att få tillbaka helikoptern 2020”

Debatt 11:08 | 02 maj 2019

"Ambitionen är att ambulanshelikoptern ska vara tillbaka i Värmdö senast den 1 september 2020. Det är ett mål som vi står fast vid", skriver Irene Svenonius, M, finansregionråd Stockholm, och Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande Värmdö.

Vår ambition har varit och är fortsatt att ambulanshelikopterverksamheten åter ska ha sin bas på Värmdö.
Det är ett mål som vi står fast vid och ambitionen är att det ska vara genomfört senast den 1 september 2020, enligt den avsiktsförklaring som vi som företrädare för Regionen (dåvarande Landstinget) och Värmdö kommun har skrivit under. För Värmdö kommun var det viktigt att få till en avsiktsförklaring där och då för att tidigt fånga upp viljan om att återlokalisera ambulanshelikoptern till Värmdö.

Anledningarna till varför helikoptern bör finnas på Värmdö är många. Sedan flytten till Norrtälje har utryckningstiden (som NVP tidigare rapporterat) för de allvarligaste fallen fördubblats på Värmdö och andra platser i Stockholms län. Värmdö är den kommun där helikoptern har flest uppdrag per år. Av de 2 797 uppdrag som genomfördes med helikopter under 2018 var det 493 som skedde inom Värmdö kommun. Att ha helikoptern på Värmdö, som är en geografiskt central del i länet, är det bästa alternativet, vilket innebär snabbare utryckningstid hela året och därmed en verksamhet som finns nära till hands för de tiotusentals sommarboende i Stockholms läns skärgård.

Vår gemensamma avsikt är alltså att ambulanshelikoptern ska tillbaka till Värmdö. Den gamla helikopterplatsen är inte längre aktuell, på grund av nya regler för flygplatser och eftersom det numera finns en stor handelsplats nära den. Därför har Värmdö kommun istället lämnat förslag på nya platser som bör undersökas. Regionen och kommunen har gjort gemensamma platsbesök, försett konsulterna med underlag och synpunkter på de olika platserna.
Det avgörande för att få helikoptern på plats i september 2020 är att tillståndsprocessen för att få anlägga en helikopterbas kan genomföras i tid. Den är omfattande och komplicerad. Vi ska dock, var och en för sig och tillsammans, göra vårt yttersta för att göra det vi kan för att korta tiden för den processen så mycket det bara går. 

Regionen har också vidtagit åtgärder för att korta flygtiden över länet, när lokaliseringen nu tillfälligt är i Norrtälje. Bland annat har en tankstation på Södersjukhuset samt personalutrymmen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna upplåtits, så att helikoptern inte behöver åka tillbaka till Norrtälje varje gång och tanka. Det innebär att flygtiderna till och från Värmdö/mellersta och södra länet blir kortare, och möjlighet för helikoptern att vänta på uppdrag finns även från Karolinskas helikopterplattor. 
Utredningen för att hitta en permanent plats för länets ambulanshelikopter pågår. Som företrädare för regionen respektive kommunen har vi kontinuerlig kontakt och vår gemensamma uppfattning och avsikt är att helikoptern ska placeras permanent på Värmdö!

Irene Svenonius, M, finansregionråd Stockholm 
Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande Värmdö