"Vi satsar på elever i behov av särskilt stöd"

Debatt Uppdaterad 07:50 09 augusti 2019

Vi ser arbetet med barn i behov av särskilt stöd som långsiktigt och tar därför ett helhetsgrepp över hela organisationen, skriver Moderaterna och Liberalerna i en replik på en debattartikel från Socialdemokraterna.

Det är ytterst beklagligt hur Carl Kangas, S, och Karin Voltaire, S, i en debattartikel den 26 juli ger sken av att skolorna saknar medel att tillgodose behoven hos de elever som är i behov av särskilt stöd.

Bakgrunden till artikelförfattarnas argumentation är hämtat från den extraordinära situation som uppstod i våras då betydligt fler ansökningar än vanligt kom in till en och samma kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp (KSU), något som inte kunde förutses.

Att inte beredas plats i KSU-grupp innebär dock inte att eleven står utan stöd. Hur stödet utformas utgår ifrån elevens individuella behov och beslutas av elevernas skolor. I sammanhanget är det också värt att notera att den sökta gruppen inte nödvändigtvis är den enda eller bästa lösningen för vart och ett av de barn som sökt. 

Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar oavsett eventuell funktionsnedsättning. Elever, oavsett om det finns en funktionsnedsättning eller ej, är olika och därför kan det inte bara finnas en lösning som ska fungera för alla.

Värmdö har i nuläget flera grupper för de elever som bedöms ha de svåraste förutsättningarna att nå kunskapskraven för grundskolan. Dessa är fördelade på fyra grundskolor i kommunen och till hösten har vi 76-78 platser i våra KSU-grupper och språkklasser inom kommunen (tal, språk och kommunikation/språkstörning). Det är en stor skillnad från exempelvis Norrtälje, som andra menat är ett exempel att se upp till, som till hösten kommer erbjuda 40 platser trots en befolkning som är cirka 20 000 fler än Värmdös. 

Utöver de kommungemensamma grupperna har varje rektor även möjlighet att starta upp nya särskilda undervisningsgrupper och medel för det finns. Vi nöjer oss dock inte där eftersom vi har sett ett behov av att stärka, säkra och utveckla hela organisationen kring elever i behov av omfattande särskilt stöd.

Av den anledningen har vi under våren lagt ett flertal viktiga uppdrag i utbildningsnämnden.

Vi ser arbetet med barn i behov av särskilt stöd som långsiktigt och tar därför ett helhetsgrepp över hela organisationen, från förskola till skola. Därför vill vi även stärka stödet till de barn som har en avvikande tal- och språkutveckling. Det är så vi bäst rustar alla elever att ta sig igenom skolan och uppnå sin fulla potential.

 

Cecilia Lindberg, M
Utbildningsnämndens ordförande

Fredrik Sneibjerg, L
Utbildningsnämndens vice ordförande