M: "Vi har väldigt höga klimatambitioner"

Debatt Uppdaterad 09:43 08 juni 2019

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, svarar på Naturskyddsföreningens debattinlägg "Nacka röstar nej till offensiv klimatpolitik".

Så fel det blev när Naturskyddsföreningen inte kollar fakta utan helt grundlöst påstår att Alliansen tycker att Nacka gör tillräckligt för klimatet och att vi röstar nej till ökade klimatinsatser. För det stämmer nämligen inte alls. Vi moderater har väldigt höga klimatambitioner. Nacka ska ligga i topp, men vi vill också säkerställa att varje krona vi satsar gör maximal klimat- och miljönytta.

När en partipolitiskt obunden organisation som Naturskyddsföreningen riktar kritik mot vissa partier utan att ha väl på fötter så blir man aningens fundersam över avsikten. Springer de ärenden åt vänstern? Kollar de aldrig fakta? Varför söker de konflikt när det inte finns någon? I tider av väldigt mycket fake news känns det mer angeläget än någonsin, i synnerhet för seriösa organisationer, att inte sprida felaktigheter.

Så här är det: Efter valet i höstas enades Alliansen om ett majoritetsprogram där klimat- och miljöpolitiken lyfts fram som en av de absolut viktigaste frågorna. Vi har till och med inrättat ett särskilt utskott i den högsta kommunledningen för att hantera strategiska och långsiktiga miljö- och klimatfrågor. Det är väldigt mycket grön politik i en blå kommun. Högst ställda ambitioner, tydliga mål, konkreta åtgärder och skarp uppföljning, vilket leder till bra resultat.

Det medborgarförslag om klimatåtgärder som Naturskyddsföreningen kom med i vintras och som kommunstyrelsen svarade på i maj var vällovligt, men innehöll inte så mycket nytt. Tjänstemännen skrev ett svar som mynnade ut i att man redan planerar och arbetar i enlighet med intentionerna i medborgarförslaget. Alliansen valde, på mitt initiativ, att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till pågående och planerat arbete. Inte ett ord om att Nacka gör tillräckligt, det har Naturskyddsföreningen hittat på själva.

Som Naturskyddsföreningens förslag var formulerat så kunde vi inte bifalla det rakt av. Låt mig ta några exempel.
Naturskyddsföreningen vill att kommunen ska ta fram en klimatomställningsplan där man utgår från konsumtionsperspektivet så att man får med resor som görs och varor som produceras utanför kommunen. Arbetet med en klimatomställningsplan pågår, även om vi inte kallar det just så. Däremot är det inte möjligt att få fram statistik på Nackabornas specifika resande och inköp. Det finns inga tillförlitliga uppgifter om hur mycket bil Nackaborna kör och hur mycket de släpper ut. Genomsnittliga siffror för hela landet blir missvisande och gör att vi inte kan följa upp vad nya cykelbanor, fler elstolpar och bättre kollektivtrafik får för effekt. 

Den konsumtion som kommunen själv står för, t ex av mat i skolorna och el och värme till kommunens skolor och äldreboenden kan vi påverka. Där har vi redan fasat ut all fossilenergi och skolorna är otroligt engagerade i att välja klimatsmarta råvaror. 
Naturskyddsföreningen vill också att vi säljer allt innehav i fossilutvinningsföretag. Vi har inte haft något sådant innehav så länge jag kan minnas.
Naturskyddsföreningen föreslår att kommunen kontaktar alla företag och organisationer i kommunen för att få dem att ta fram planer på hur de ska minska sina utsläpp. Vi tänkte komma med något bättre än så. I stället för generell information till allt från bensinmacken till brukshundsklubben så vill vi nischa erbjudandena och börja med dem som vi misstänker påverkar klimatet mest och med konkreta tips på vad de kan göra. Mataffären och verkstaden behöver sannolikt lite olika hjälp för att det ska få effekt. Vi vill också utmana byggföretagen att redovisa sina utsläpp i alla byggen i Nacka, både under själva byggtiden (transporter till och från) och när byggnaderna är klara (materialval, uppvärmning, med mera). Med tydliga och öppna indikatorer kommer företagen att sporra varandra att bli bättre. Ingen vill vara sämst i klassen. 

Jag kommer att fortsätta ta konkreta initiativ för att Nacka och Nackaborna ska bli ännu mer klimatsmarta, det är en avgörande framtidsfråga.

Mats Gerdau, M
Kommunstyrelsens ordförande