Debatt Publicerad 11:01, 18 april 2021

• Oliver Rykatkin, M, anar att idrottsfrågan håller på att rinna S och NL ur händerna

I slutet av mars hade Nackas kommunstyrelse sammanträde och man skulle besluta om arrendet för de två nya fotbollsplanerna vid Ramsmora. 

Oppositionen brukar ofta beskylla Alliansen för att bygga för få idrottsanläggningar. Därför är det förvånande att oppositionen röstade nej till de nya fotbollsplanerna i Ramsmora. 

Alliansens ambition att bygga fyra nya fullstora fotbollsplaner i Ramsmora och Källtorp, samt att vi i somras la konstgräs på Fisksätra IP och Skuru IP, kommer att öka spelkapaciteten med 50 procent. 

Det är för att vi lyssnar på idrottsrörelsen samtidigt som vi tar ansvar för hela Nackas utveckling. En vanlig missuppfattning är att man först ska göra utredningar innan man bestämmer sig för vad man vill göra. Det är inte möjligt i detta fall då vi måste ha tillgång till marken innan utredningar kan göras, samtidigt som kommunen är skyddad ekonomiskt då arrendeavtalet är villkorat med att bygglov medges. För att få bygglov krävs ofta ett antal utredningar, om naturvärden, riksintressen, trafikföring, markförhållanden et cetera, och det ska göras nu. Vidare tycker jag att det inte är orimligt att politiken visar vad den vill för att sedan pröva om det är möjligt, att bara utreda för sakens skull är ett slöseri med skattemedel. 

För att avsluta tycker vi att det är tydligt att oppositionen känner att valrörelsen närmar sig och framför allt Socialdemokraterna och Nackalistan känner att idrottsfrågan rinner dem ur händerna. För på de senaste nämnderna och kommunfullmäktige har de gått från att vara en konstruktiv opposition till att istället insinuera att beslut fattas på odemokratiska grunder och ifrågasätter formalia.
Det beror på att Alliansens historiska satsningar på idrotten nu kommer till stånd. 

Oppositionens yrkande om avslag gör skäl för talesättet att ”tomma tunnor skramlar mest”. De som ropar högst om fler fotbollsplaner — S och Nackalistan — röstar nej när möjligheten finns.

Oliver Rykatkin, M
Förste vice ordförande för fritidsnämnden i Nacka


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x