Debatt Publicerad 11:44, 07 juni 2021

• Det är stor skillnad mellan att styra genom att vara auktoritär eller att styra genom att ha gruppens förtroende. Det skriver tolv Värmdömoderater om sitt förtroende för Deshira Flankör

Det är stor skillnad mellan att styra genom att vara auktoritär eller att styra genom att ha gruppens förtroende. I NVP den 1 juni går det att läsa om två M-avhoppare som kritiserar den interna processen inom Moderaterna. Detta efter att de inte fått gehör för sina egna åsikter där en överväldigande majoritet av oss i moderatgruppen var av en annan åsikt. Avhopparna ställde krav på att vi skulle följa deras ultimatum med villkoret om att de annars skulle rösta emot. Är det verkligen att respektera den demokratiska ordningen? 

Alla som någonsin har varit med på våra möten vet hur långtgående vår förankringsprocess är. Vi diskuterar varje ärende, allt ifrån dokumenthanteringsplaner till ö-skolor innan det läggs fram för beslut och alla partimedlemmar har möjlighet att yttra sig. Det kan stundtals bli långa diskussioner och även om alla inte alltid är överens så finns det en respekt för majoritetsbeslutet. Deshira kan stå stark i media och förespråka oss alla eftersom hon vet att vi står bakom henne och att hon har vårt fulla förtroende att driva den linje vi har beslutat om.

Av oss Värmdömoderater är det enbart Deshira som genom personkryss från Värmdöborna har ett eget mandat. Resten av oss som sitter i kommunfullmäktige gör det på partiets mandat i den rangordning som partimedlemmarna har valt. Som representanter av partiet har vi åtagit oss att driva den linje som partiet kommer överens om genom majoritetsbeslut och vi har skrivit under en kandidatförsäkran där vi lovar att avsäga oss våra uppdrag om vi lämnar partiet eller om gruppen inte längre har förtroende för oss. Detta löfte verkar nu vara betydelselöst för våra två tidigare kollegor som nu väljer att sitta kvar som politiska vildar på partiets mandat.

Vi hade önskat att våra tidigare kollegor haft högre närvaro och aktivt tyckt till i fler av våra medlemsmöten. I stället har de valt att rösta emot gruppen, skrivit öppna brev till oss i flera olika sakfrågor och gjort sina åsiktsyttringar i sociala medier/tidningar, detta är i vår mening inte ett bra arbetssätt.
Vi vill uttrycka vårt fulla stöd till vår gruppledare och KSO Deshira Flankör. Vi vill passa på att tacka Deshira för det ovärderliga arbete som hon kämpar med på dygnets alla timmar. Vi vill samtidigt uppmana våra tidigare kollegor att lämna tillbaka de utlånade mandaten då de inte längre representerar Moderaterna.

Lars-Erik Alversjö, M
Kommunfullmäktiges ordförande
Marie Bladholm, M
Kommunalråd, ordförande socialnämnden
Kinga Hernborg, M
Föreningsordförande Värmdömoderaterna
Cecilia Lindberg, M
Vice ordförande utbildningsnämnden
Jasmin Farid, M
Ordförande kultur- och fritidsnämnden
Rogier Krona, M
Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
Ellinor Avsan, M
Vice ordförande tekniska nämnden
Kim Ivarsson, M
Vice ordförande vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden
Göran Jansson, M
Ordförande Värmdö Bostäder AB
Malin Bellander, M
Vice ordförande Gustavsbergsbadet AB
Björn Ulfvin, M
Ordförande Värmdö Hamnar AB
Tiger Landén, M
Ordförande MUF Värmdö


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x