"M far med osanning om fotbollsplaner"

FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 11:01, 24 april 2021

• S svarar på M:s debattartikel om turerna kring den planerade fotbollsanläggningen i Ramsmora

Svar på debattartikel av Oliver Rykatkin, M.

Det är vårt jobb som oppositionspolitiker att ifrågasätta politik som inte håller. Vid upprepade tillfällen i fritidsnämnden så har allianspartiernas ambitioner för idrotten i Nacka inte hållit måttet för vad som borde vara kommunens ambition för Nackabornas möjlighet till fritid och föreningsliv. 

Järlahöjden behöver utökad kapacitet i form av 50 meters simbassäng, två ishallar och tre 11-spelarplaner och idrottshallar för möta det ökade behovet av idrottsytor i kommunen. Sicklavallen behöver utökad kapacitet och nytt konstgräs omgående i form av 11-spelarplan. Förslaget om multihall i Fisksätra har en spelyta på 20 gånger 20 meter, där föreslog S att ytan skulle tillskapas till 20 gånger 40 meter för maximal kapacitet. Detta för att kunna möjliggöra föreningsidrott. Fisksätra borde även varit förslaget för lokalisering av en simhall. 

De fotbollsplaner som majoriteten föreslår i bland annat Källtorp är på mark som är riksintresse där kulturmiljöinventeringen är starkt negativ till etablering av 11-spelarplaner. Sannolikheten att tillstånd kommer att ges är dessutom låg. Ramsmora riskerar att möta samma öde. 

Men här måste vi inom S förtydliga att påståendet om att vi skulle ha röstat nej inte stämmer. Vi har röstat ja till planer i Ramsmora med premissen att planen håller för att skydda kulturlandskapet och -miljön i området. Den osanning majoriteten far med i sitt debattinlägg uppfattar vi därför som icke konstruktiv. 

Allianspartierna ställer dessutom planerna för Ramsmora mot etableringen av planer i samma upptagningsområden mot Porsmossen. Vi ser inte att planerna står emot varandra och tycker istället att kommunen kan gå vidare och etablera 11-spelarplaner i Porsmossen under tiden utredningen av Ramsmora pågår. Samma kritik har vi fört fram för Källtorp som allianspartierna ställer mot en 11-spelarplan på Sicklavallen. 

S har fört en politik för att utöka kapaciteten och möjligheten till idrott i centrala lägen i Nacka och det kommer vi fortsätta med. Istället för att utnyttja sammanträden och osanningar i media för att höja konfliktnivån vore det rimligt av M att istället ta till sig och bemöta konstruktiv kritik.

Ella Tegsten, S
Andra vice ordförande fritidsnämnden


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x