M: ”Ett lyft för Fisksätra”

Debatt Publicerad 12:13, 15 februari 2021

• "Vi bedömer att stödet för en utveckling där fler bostäder och arbetsplatser kommer att göra Fisksätra attraktivare", skriver Cathrin Bergenstråhle och Mats Gerdau, M, i ett debattsvar

Svar på Eva Åbergs insändare i NVP 2 februari.
Eva Åberg oroar sig i en insändare över den nya detaljplanen Fisksätra entré. Hon ser en risk för segregation och större klasskillnad. Hon undrar om hyresgästernas varit delaktiga i planarbetet.

Vi moderater ser den nya detaljplanen som ett stort lyft för Fisksätra, ett steg mot ett attraktivare samhälle med blandade bostadsformer, bättre service, ett nytt äldreboende, ökad trygghet och minskad segregation. Det är en satsning på Fisksätra med nya lägenheter och fler arbetsplatser. 

När Fisksätra kom till planerade man områden på ett sätt som är helt främmande för Nacka i dag; ett stort område med enbart hyreslägenheter och en rejäl skogsbarriär mot villaområdena i Saltsjöbaden. På så sätt har olika grupper hållits isär, vilket har lett till den segregation vi ser i dag. Det vill vi ändra på. 
En ny grundskola som drivs av Viktor Rydberg, en populär friskola känd för hög kvalitet, öppnar i höst. En ny multihall för idrott ska också byggas. Tågtrafiken byggs ut för 12-minuterstrafik. Allt det här är bara möjligt om det också blir lite fler bostäder och människor som bor i Fisksätra. 

Under hela den långa processen från 2012 tills nu har Nacka kommun, tillsammans med Stena fastigheter gjort sitt yttersta för att informera och skapa delaktighet. Det har genomförts medborgardialog och en Fisksätradialog, där det bland annat anordnats intervjuer, fokusgrupper, workshops, öppethuskvällar, Facebookgrupp, enkäter och dörrknackning för att få de boendes bild av Fisksätra. 
Stena fastigheter har på ett utmärkt sätt kompletterat kommunens kommunikation, med information till alla hyresgäster då det fanns möjligheter att lämna synpunkter.

Trots detta är det svårt att få alla helt överens. Endast en person har överklagat detaljplanen och vi bedömer att stödet för en utveckling där fler bostäder och arbetsplatser kommer att göra Fisksätra attraktivare, starkare och tryggare. 

Cathrin Bergenstråhle, M 
Ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Mats Gerdau, M 
Ordförande i kommunstyrelsen


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x