M: Därför säljer vi flyktingbostäderna

Debatt Publicerad 12:21, 20 maj 2020

• "Vi har möjlighet att sälja bostäderna för att vår integrationspolitik bygger på eget ansvar", skriver Filip Wiljander och Mats Gerdau, M

 

Vi moderater värnar om Nackabornas pengar och håller vad vi lovar. När flyktingkrisen briserade behövde kommunen köpa bostadsrätter för att nyanlända skulle ha någonstans att bo. Samtidigt lovade vi att bostadsrätterna skulle säljas så fort behovet minskade. 

Nu har behovet minskat och bostäderna säljs. Förra året såldes 38 stycken, 60 ska säljas i år och ytterligare 40 nästa år. Detta stod Socialdemokraterna bakom när det beslutades, men nu är de emot.

I Stockholms län är bostadssituationen tuff för många. Det gäller inte bara för nyanlända. Det vet vi som bor här i länet. När S-regeringen därför lade fram lagen som fördelar flyktingar till kommunerna, påpekade vi att de inte tog hänsyn till vår bostadsmarknad. Vi varnade för att konsekvenserna riskerade bli kortsiktiga, dyra och ibland dåliga lösningar.

Kommunerna i Stockholm sitter inte på hundratals vakanta bostäder som bara väntar på att bli fyllda. Att köpa bostadsrätter var ingenting vi ville göra, men var det mest ekonomiskt rationella. Att istället bygga modulbostäder åt alla, vore långt mycket dyrare. Till exempel ville Socialdemokraterna även bygga modulbostäder till en kostnad om 23 000 kronor per lägenhet och månad. Det sa vi nej till.

Vi har möjlighet att sälja bostäderna för att vår integrationspolitik bygger på eget ansvar. I Nacka får nyanlända ingen permanent förtur till bostäder och i enlighet med lagen erbjuder vi dem boende i två år. Under tiden rustar vi dem för ett självständigt liv i Sverige genom SFI, arbetsmarknadsinsatser och stöd i att hitta en egen bostad. Sedan gäller eget ansvar, precis som för alla andra. 95 procent av våra nyanlända hittar därför en egen bostad.

Tyvärr har Socialdemokraterna tvärvänt och förordar istället att vi behåller bostäderna för att låta de nyanlända bo kvar på obestämd tid. Det tycker vi är dålig integrationspolitik och dåligt värde för skattepengarna. Nyanlända förtjänar tydlighet från dag ett och Nackaborna förtjänar politiker som månar om skattepengarna.

Filip Wiljander, M 

kommunalråd

Mats Gerdau, M 

kommunstyrelsens ordförande