Debatt Publicerad 16:11, 08 december 2019

• Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden om Gustavsgården • ”Högsta prioritet att säkerställa god vård”

Gustavsgården väcker många känslor. Media tävlar om rubriker och verksamheten har blivit ett aktivt samtalsämne bland allmänheten. Det har förekommit felaktigheter i rapporteringen och rena spekulationer. Vid den senaste incidenten i oktober valde vi, för att undvika spekulationer, att via Värmdö kommuns hemsida informera om händelsen. Syftet var att öka transparensen och undvika felaktiga och missvisande spekulationer.

Beslutet om publicering togs efter att de anställda själva redogjort för händelseförloppet och talat om att de har felaktigt signerat journaler. De tillkännagav att de hade signerat att de gjort tillsyn utan att den faktiskt var gjort.

Vi har alla blivit berörda av de allvarliga incidenter under åren som skakat Gustavsgården. Att säkerställa god vård och omsorg på Gustavsgården är av högsta prioritering. Därför har också en mängd insatser gjorts och ska fortsätta att göras. Vi arbetar utifrån en långsiktig handlingsplan som vi har tagit fram och följer noggrant de uppsatta målen.

Det arbetet är en del av det politiska ansvaret jag har som ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Att anställa personal och avskeda ligger hos enhetschefen. Förutom ansvaret från ledning och politik så finns det ett individuellt ansvar hos varje enskild anställd att sköta sitt uppdrag och leverera god vård och omsorg. Vi är helt beroende av att kunnig, engagerad personal gör allt för att vården och omsorgen ska fungera väl. Och ibland ställs saker på sin spets. I valet mellan att företräda de som är i behov av vård eller att vara personalföreträdare är det av största vikt att jag står upp för de vårdbehövande!

Anna Lipinska (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden