Debatt Publicerad 12:48, 07 januari 2020

• KD i debattinlägget: "Det är dags att snabbt måla ett cykelstråk, lagom till den ökande cykeltrafiken i vår"

Cykelvägarna i Nacka byggs nu ut i rask takt enligt den regionala cykelplanen. Merparten av Värmdövägen håller på att bli klar. Det underlättar avsevärt för cyklisterna, speciellt värdefullt är det för dem som valt att hålla sig i form genom att cykelpendla till jobbet, och därför kör fort.
Men det finns en sträcka som inte är utbyggd. Det är den med flest cyklister, sträckan längs Värmdövägen mellan Forum och Sickla. Dessvärre kommer det att dröja flera år innan den blir iordningställd, eftersom man inväntar många andra byggplaner längs den sträckan.

Här sker många tillbud och tyvärr även olyckor. Folk går med barnvagn, äldre med rollator, barn cyklar till skolan och många skyndar till bussen. Samtidigt susar cykelpendlarna förbi i farter som egentligen hör hemma i bilarnas körfält.
Många ansvarskännande cykelpendlare väljer därför redan i dag att i stället cykla i bilarnas körfält. Det är riskabelt för dem själva, för många bilister retar sig på cyklisterna och kör riskabelt nära. Men det är bra för fotgängarna som får en säkrare tillvaro på gång- och cykelbanan.

När Kristdemokraterna 2010 föreslog att man skulle måla ett fält för snabba cyklister i bilarnas körfält så avslogs det för att det inte var tillåtet. Nu har det blivit tillåtet, och det är dags att införa denna förändring på Värmdövägen mellan Forum och Sickla.

Om man målar ett fält för de snabba cyklisterna i bilarnas körfält så blir det en markering till bilisterna att det är tillåtet för cyklisterna att köra i bilarnas körfält och att man måste visa hänsyn. Det finns avsnitt där det egentligen är lite för smalt för både ett bil- och ett cykelfält, men då får man anpassa sig, bilarna och cykelpendlarna kör ungefär lika fort.
Nyligen kom ett medborgarförslag in till kommunen från en elvaåring med just denna innebörd. Det är dags att säga ja till det förslaget och snabbt måla ett cykelstråk, lagom till den ökande cykeltrafiken i vår.

Helena Edberg, KD