L: "Vi vill utreda bilfärja till Runmarö"

Debatt Publicerad 11:58, 02 augusti 2021

• Liberalerna i Värmdö lyfter punkter som de vill ska finnas med i Värmdös nya översiktsplan

Engagemang i politik är engagemang i människors villkor att bo och leva väl i vår kommun för generationer framåt. 
I Värmdö kommun sker nu arbetet med den nya översiktsplanen, ÖP, vi har lyft fram punkter som vi vill jobba för att förverkliga. 

Vi behöver bostäder, olika sorter och olika ägandeformer. Värmdö måste se över småhusbyggandet i tätortsnära områden. Kommunens attraktionskraft är ett naturnära boende med hög samhällsservice, kultur och rekreationsmöjligheter där det är lätt att förena livets olika delar. Vi behöver kultur och näringsliv i Värmdö. 

Näringslivet behöver synas i ÖP genom att områden reserveras för företagsshubbar i exempelvis i Gustavsbergs hamnområde och Kil. 
Digitaliseringen påverkat hur vi arbetar; fler kommer vilja jobba på plats i Värmdö men  hemarbete behöver kunna kombineras med tillgängliga kontorsytor och lokaler. Vi behöver säkerställa arenor och ytor i hamnområdet för kulturrutövning, ytor som har möjlighet att växa i takt med vår befolkning. 

Vi behöver kunna transportera oss, mellan hem och arbete, i egenskap av företagare, till och från träning, för att handla mat och för att besöka familj och vänner. Både privatbilism och kommersiell trafik kommer att  öka och kommer inte att gå att motverka med cykelvägar. Utvecklingen i Mölnvik och köerna inom Gustavsberg och på väg 222 talar sitt tydliga språk. 

Transport- och elinfrastrukturen behöver utvecklas i ÖP. Eldistributionen måste prioriteras upp, både kommersiella och privata behov kommer att öka. Vi behöver lyfta hela Värmdö kommun och vi vill se att man börjar diskutera att tillåta mer exploatering och eventuellt detaljplaneläggning i vissa områden i skärgården för att kunna garantera en viss utflyttning av befolkning.  
Till exempel bör vi börja utreda om en bilfärja från Stavsnäs till Runmarö skulle vara möjlig. Infrastruktur måste växa i takt med vilka områden som ska exploateras vilket kräver en noga blick på prognoser av befolkningsstrukturen, det handlar om att bygga för framtiden.

Vi behöver värna Östersjön. Ett särskilt åtgärdsprogram bör upprättas och beslutas  för konkreta och mätbara effekter med målet bättre vattenkvalitet i Värmdös kustvatten 2030. Inom Värmdö kommuns ansvarsområde är fortsatt utbyggnad av kommunalt avlopp den viktigaste åtgärden.

Liberalerna Värmdö
Amie Kronblad 
Lars Öhrman
Lars Lööf 
Anders Gullander
Anders Bergman


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x