FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Debatt

L: Vi vill se 83 nya
lärarassistenter

Debatt 15:11 | 22 augusti 2018

Vår satsning skulle innebära 83 nya lärarassistenter i Värmdö, skriver Liberalerna i en debattartikel.

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför har lärarna Sveriges viktigaste yrke.

Men i dag får inte lärarna de förutsättningar som krävs för att lyckas fullt ut i sitt arbete. Många lärare upplever att annat än undervisningen stjäl deras tid, till exempel att vara matvakt, städa efter lektioner, pappersarbete och föräldrakontakter. Utbildade lärare måste istället avlastas för att få tid att kunna förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att undervisa.

L föreslår därför en satsning på 18 000 nya lärarassistenter i Sveriges skolor. Satsningen innebär 83 lärarassistenter i Värmdö. Lärarassistenterna ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, eller administration kring prov.

Med fler lärarassistenter avlastar vi lärarna och lindrar lärarbristen, ökar attraktiviteten i läraryrket och höjer resultaten i skolan när lärarna får mer tid för undervisning. Låt lärare vara lärare. Då kommer fler barn att lyckas i skolan. Liberalerna sätter skolan först.

Fredrik Sneibjerg, L

Johanna Tegelstam, L

Amie Kronblad, L

Anders Gullander, L

Ulf Falkenberg, L

Lars Öhrman, L

Mica Nordström, L

Lennart Ljungblom, L