L: ”Vi vill inte ha politiskt styrda tjänstemän”

Debatt Publicerad 11:46, 27 juni 2020

• ”Vi vi har fortfarande samma uppfattning, vi vill inte ha en stenkross i Gungviken”, skriver L

Nacka. Strax före midsommar spred sig en oro bland boende i Saltsjö-Duvnäs över det yttrande som -miljö- och stadsbyggnadsnämnden skulle skicka in till mark- och miljödomstolen om stenkrossen vid Gungviken. Nämnden har tidigare förbjudit stenkrossen, eftersom vi anser att platsen är olämplig. Beslutet överklagades av Skanska.

Oron bland de boende hade tydligen uppkommit genom att man läst förslaget till yttrande, som utarbetats av kommunens tjänstemän. I Sverige har vi ju självständiga tjänste-män som ska ge självständiga förslag. Flera som skrev till nämnden verkade tycka att vi borde styra våra tjänstemän mer, så att de följer våra politiska intentioner. Men om vi tänker efter, så vill nog ingen ha politiskt styrda tjänstemän. 

Andra uttryckte oro över att nämnden plötsligt i en överklagandeprocess inte skulle försvara sitt eget beslut. Men vi har fortfarande samma uppfattning, vi vill inte ha en stenkross i Gungviken!

Martin Sääf, L
Ledamot miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Birgitta Berggren Hedin, L
Ersättare miljö- och stadsbyggnadsnämnden