L: ”Stärk vården i växande Nacka”

Nacka sjukhus.
FOTO: Elisabeth Ubbe (arkiv)
Debatt Uppdaterad 08:00 21 augusti 2019

• Sjukvården måste utvecklas, inte minst denför människor med psykisk ohälsa. Det skriver Anna Starbrink, L, regionråd och Gunilla Grudevall-Steen, L, kommunalråd i Nacka.

Nacka är en kommun som växer och utvecklas i hög takt. I dag bor drygt 104 000 i kommunen och inom några år kan invånarantalet vara hela 125 000. Många nya bostäder byggs och därför måste välfärden utvecklas och moderniseras för att möta de många nya invånarnas behov.
En viktig uppgift blir att skapa bästa förutsättningar för Nackabornas hälsa. Kommunen utvecklar äldreomsorg, förskola, skola och annat som hör den nära välfärden till — allt för att möta framtidens behov och aktivt arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Nacka satsar också mycket på förebyggande hälsa med bland annat förbättrad tillgång och tillgänglighet till naturreservat och parker. Det ska vara enkelt att komma ut och röra på sig och få ta del av Nackas fina natur.

Sjukvården, som regionen ansvarar för, måste utvecklas. Detta gäller inte minst för människor med psykisk ohälsa eller sjukdom. Nacka sjukhus har en central roll för nackaborna och närliggande kommuner med sin vårdcentral, närakut för barn och vuxna, sina specialistmottagningar och äldrevård. Sjukhuset är också ett viktigt centrum för psykiatrisk vård. För att möta framtidens behov byggs nu Nacka sjukhus om, bland annat för att skapa fler platser inom psykiatrin.

Vårdcentraler och övrig primärvård är de flesta invånarnas vardagliga kontakt med vården. I regionens nya primärvårdsstrategi ingår att vården ska bli mer förebyggande, hälsofrämjande och sammanhållen, där vi som invånare kan vara delaktiga och få större insyn och inflytande som patienter. Vi vill bland annat att alla invånare ska få välja sin egen, namngivna husläkare, tillgängligheten ska öka och väntetiderna ska kortas.

Människors hälsa är en frihetsfråga — när vi har hälsa är vi starka och kan verka med full kraft i våra liv. Därför ser vi det som en högt prioriterad fråga för såväl kommunen som regionen.

Anna Starbrink, L 
Regionråd
Gunilla Grudevall-Steen, L 
Kommunalråd